Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Scrum digitaal inrichten met SharePoint

7 redenen om digitaal te werken volgens scrum

Binnen organisaties spelen veel trends die tot gevolg hebben dat mensen en teams op een andere manier gaan samenwerken. Veel organisaties werken (deels) in de cloud, om te zorgen dat iedereen altijd en overal veilig toegang heeft tot ‘de virtuele werkvloer’. Tegelijkertijd worden klanten steeds veeleisender. Veel teams die een product of dienst ontwikkelen, werken volgens de scrum methode. Hiermee wordt snel resultaat opgeleverd en er is veel ruimte voor voortschrijdend inzicht. Dit maakt het makkelijker om aan de wensen van de klant te voldoen. Maar hoe valt werken volgens scrum te rijmen met de trend van tijd- en plaats onafhankelijk werken? Lees hier hoe u scrum digitaal kunt vormgeven in SharePoint.

7 redenen om scrum digitaal in te richten in SharePoint

SharePoint levert scrum-teams een aantal voordelen op, te weten:

  1. SharePoint draait op bijna alle devices
  2. Bevat alle onderdelen die nodig zijn om te kunnen werken volgens scrum
  3. Geeft alle taken helder weer in een overzicht
  4. Maakt de onderlinge communicatie laagdrempelig en efficiënt
  5. Biedt de mogelijkheid om resultaten te borgen en verslaglegging van eerdere projecten te doen
  6. Heeft een autorisatiestructuur die compliant werken en verantwoording afleggen mogelijk maakt
  7. Het is gemakkelijk schaalbaar als er meer capaciteit nodig is

Aan de slag met een digitaal scrum-team

Wilt u digitaal gaan werken volgens deze efficiënte en klantgerichte methode? Download dan deze whitepaper waarin wordt uitgelegd hoe u SharePoint stap-voor-stap kunt inrichten om uw team optimaal digitaal te laten werken. U leest een duidelijke beschrijving van de functionaliteiten van SharePoint die antwoord geven op de behoeften en taken van uw team. Met visuele voorbeelden van oa. een backlog en een overzicht met geplande sprints.