Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk: Waar heeft u recht op?

Door het auteursrecht worden makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschermd: alleen de auteur/de schepper heeft recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht zorgt ervoor dat een auteur (financieel) profijt kan trekken van zijn creatie. Bij auteursrechtinbreuk, dus als een werk zonder toestemming van de auteur wordt gedrukt, op het internet gezet of op een andere manier in omloop wordt gebracht, kan hij/zij verdere verspreiding of verkoop verbieden en/of een schadevergoeding vragen via een civiele procedure.

Auteursrechtinbreuk en de mogelijkheden voor schadevergoeding
In dit document worden drie vormen van schadevergoeding op een rijtje gezet. Schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk kent als voorwaarden:

  • dat de auteur ook echt schade moet hebben geleden
  • hij moet dat kunnen bewijzen of aannemelijk kunnen maken

In alle drie de gevallen geldt dat de (schade)vergoeding door de rechter gematigd kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van de specifieke inbreuk.

Lees verder over auteursrechtinbreuk en de mogelijkheden voor (schade)vergoedingen.

 

Download de whitepaper
Download