Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

SAS-initiatief D[N]A Lab helpt startups en corporaties op gang met analytics

Op het jaarlijkse SAS Global Forum was er veel aandacht voor een specifieke use case van Amsterdam UMC. Oncologisch chirurg professor Geert Kazemier mocht tijdens de openingskeynote vertellen hoe het SAS Viya-platform wordt ingezet om de behandeling van en het onderzoek naar darmkanker te verbeteren. Het doel is om de selectie van patiënten voor de verschillende therapieën te optimaliseren. Voor SAS was dit een mooie kans om de waarde van het SAS Viya-platform te laten zien.

Het D[N]A Lab-initiatief

Dit sluit ook aan bij de werkwijze van het D[N]A Lab-initiatief, geïnitieerd en ondersteund door SAS. Het SAS-initiatief D[N]A Lab dient als een open innovatieplatform en ecosysteem voor bedrijven en ondernemers. Op die manier probeert SAS allerlei partijen te ondersteunen, van startups tot corporaties. Er wordt niet zozeer gezocht naar specifieke gebruikstoepassingen, SAS kijkt wel goed naar de potentie van een project of initiatief. Het betekent bijvoorbeeld dat het project dat het D[N]A Lab ondersteunt maatschappelijke relevantie heeft, waar het Amsterdam UMC dan een goed voorbeeld van is. Maar in de anderhalf jaar dat het D[N]A Lab actief is, zijn er ook projecten geweest die niet haalbaar waren. Dit kwam bijvoorbeeld doordat het hele idee nog in een te vroeg stadium zat.

Het initiatief is een knipoog richting de klanten. “Data en analytics is ons DNA”, legt Director Customer Advisory Edwin Peters ons uit. Het DNA zit in het toepassen van data en analytics van klanten, waar ook kunstmatige intelligentie deel van uitmaakt. 

Uiteraard hangt SAS een business model aan projecten die deel uitmaken van het D[N]A Lab. In de meeste gevallen wordt er een uitgesteld business model toegepast. Daarbij deelt de startup of scale up de inkomsten van het project zodra het initiatief omzet genereerd. In theorie zou een project dus op niets uit kunnen lopen, waardoor SAS er geen geld aan verdient.

Als er groen licht is voor een initiatief dan wordt het project ondersteund door het complete analytics platform van SAS. Daardoor kan het worden ingezet voor data discovery tot aan het ontwikkelen en in gebruik nemen van een machine learning-model. De vele mogelijkheden van het SAS Platform hebben er ook toe geleid dat er een verscheidenheid aan projecten inmiddels deel uitmaken van het D[N]A Lab.

Initiatief komt van de grond

Eén van de projecten die het D[N]A Lab ondersteunt is de Cassave Case. Cassave vormt net als maïs en aardappelen de basis voor een variëteit aan voedsel. In de ‘Cassave Challenge’ gaat het om het industrieel produceren van het enzym Linamarase, waardoor cassave een integraal onderdeel wordt van de levensmiddelen- en drankenmarkt. Dit belooft bij te dragen aan het herstel van lokale landbouw en industriële voedselverwerking in ontwikkelingslanden te bevorderen. SAS visualiseert en analyseert het marktpotentieel en biedt geo-mapping om de verwerkings- en distributiecapaciteit te optimaliseren.

Inmiddels heeft de Cassave Case het punt bereikt waarop het aangedragen is voor de Global Entrepreneurship Summit (GES) op 4 en 5 juni, een initiatief van de Amerikaanse en Nederlandse overheid. Doel is om internationaal ondernemerschap te stimuleren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. Het vertrouwen in de Cassave Case is groot, want de oplossing is ook aangedragen voor de KVK Business Challenge door het D[N]A Lab en voedseltechnoloog Bart van Schie (initiatiefnemer van de case).

Verdere investering in Nederland

De kracht van het D[N]A Lab zit vooral in het adresseren van maatschappelijk relevante kwesties. Door startups en soms corporaties met potentiële projecten die lokale of globale problematiek adresseren te ondersteunen, laat het zien niet alleen aan de bovenkant van de markt te denken. Uiteraard is SAS daar goed vertegenwoordigd. Een sociale boodschap is tegenwoordig ook iets wat van grote IT-vendoren verwacht wordt. 

Wil je meer weten over andere D[N]A Lab initiatieven? Bekijk dan deze website.