Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Samenwerking huisartsen, gemeenten en leveranciers zijn cruciaal voor PGD

André Piso, directeur Healthcare en Lokale overheid bij Microsoft, wil voor de volle honderd procent meewerken aan het realiseren van een landelijk werkend PGD. Met de nadruk op landelijk. En daarvoor moet de hele keten omgedraaid.


“Maar voor de zoveelste regionale PGD-proeftuinen passen we voor nu”, zegt Piso. “We hebben teveel pilotprojecten voorbij zien komen.” En veel daarvan missen de aansluiting met de klant, vindt hij. Dat zijn de patiënten en consumenten. Het wordt eens tijd voor een stakeholder-analyse.


Consumer to business

“De ontwikkeling van het PGD werd meestal geïnitieerd door een toezichthouder of vanuit ziekenhuizen”, zegt Piso. “En ziekenhuizen zien het vaak als concurrentie-attribuut ten opzichte van andere zorgaanbieders.” De ziekenhuizen denken ‘business to consumer’, stelt Piso, terwijl een PGD juist bij de patiënt moet beginnen. ‘Consumer to business’ dus. Zelfregie staat centraal. “Als tweede moeten dan degenen die het dichtst bij de patiënt staan worden betrokken”, zegt Piso. “Dat zijn de huisartsen.” En na 1 januari 2015 en de invoering van de participatiewet en de decentralisaties is er ook een grote rol weggelegd voor een derde groep: de gemeenten. “Die pakken dat ook goed op”, merkt André Piso. “Sinds de decentralisatie zie ik daar een veel meer energie en wil tot samenwerken in de zaal dan bij andere stakeholders.”


Leveranciers

“Ook leveranciers met een groot marktaandeel van o.a. gemeente- en zorginformatiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen in de snelheid en slagingskans van het invoeren van een landelijk PGB”, zegt Piso. Hij denkt aan innovatieve ICT leveranciers met een overheersend marktaandeel zoals bijvoorbeeld Centric en PinkRoccade in de gemeenten; Chipsoft en Epic in de cure; Impuls en PinkRoccade in de care; Praktijkmanagementsysteem zoals CGM, PharmaPartners en Promedico in de eerstelijnszorg. Microsoft heeft het grootste aandeel op de werkplekken en in de ondersteunende systemen.


En dan zijn er natuurlijk de leveranciers van content. André Piso: “Wearables en apps zullen voor de consumenten een belangrijke aanjager zijn om het PGB in gebruik te nemen. Dat zijn ook de dingen waar ze vrijelijk uit willen kiezen, net als bij telefoons, tv’s en andere audio/video. Voor onderliggende platforms zal er minder te kiezen zijn. Dat komt omdat het heel lastig is om die wereldwijd volgens internationale wet en regelgeving met elkaar te laten ‘praten’. Leveranciers moeten eerst afspraken maken over compabiliteit. Ze hebben dus een gedeelde ‘power’, contentleveranciers kunnen niet zonder platformleveranciers en andersom.”


Majeure operatie

“Wat nodig is en wat werkt is één landelijke aanpak”, zegt Piso stellig. “Kijk naar de UK en Scandinavië. Daarvoor zijn afspraken nodig en een goed ‘Handboek Soldaat’ of huishoudelijk reglement waaraan iedereen zich committeert.” Nu is hét momentum en er is de noodzaak voor een landelijk PGD, vindt Piso. “Maar de top van de cure en de care, gemeenten èn eerste lijn zullen ècht moeten willen samenwerken om zo’n majeure operatie überhaupt te laten slagen.”