Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

‘Samen voor ons eigen’ werkt niet voor Internet of Things

‘Samen voor ons eigen’ werkt niet voor Internet of Things

Wanneer gaat de zorgsector inzien dat de toekomst niet tegengehouden kan worden?

Waar in andere sectoren volop met de innovaties die het Internet of Things brengt wordt geëxperimenteerd, blijft de zorg achter. Er worden genoeg mooie woorden over samenwerking en innovatie gesproken, maar de eigen belangen blijven vaak voorop staan.

We kennen allemaal nog de beroemde Tegenpartij van de fictieve politici Jacobse en Van Es. Uitspraken van de twee Haagse ‘vrije jongens’, gespeeld door Kees van Kooten en Wim de Bie, werden in de jaren 70 en 80 gemeengoed en spreken nu nog steeds tot de verbeelding. Geconfronteerd met de leus ‘Samen voor ons eigen’, moest ik denken aan de huidige stand van zaken van het Internet of Things (IoT) in de zorgsector. Van dichtbij merk ik dat innovaties nauwelijks hun weg naar de praktijk weten te vinden. 

Met Internet of Things is binnen de context van zorg genoeg te doen. Vooral wearables bieden mogelijkheden om zorg dichterbij de patiënt te brengen en het gebruik van bedden te verminderen. Patiënten die het risico lopen op hartfalen, kunnen worden gekoppeld aan mechanismen waarmee een hartaanval al van tevoren voorspeld kan worden. Gek genoeg worden zulke innovaties in Nederland nog niet breed toegepast. Waarom?

Samenwerking in hogere kaders ontbreekt

De techniek is er. Het prijspeil van wearables is laag genoeg en niemand twijfelt nog over de volwassenheid van de technologie. De twee voornaamste hindernissen zijn het ontbreken van tastbare businesscases die voor ziekenhuizen waarde opleveren en angst om te tornen aan bestaande businessmodellen. Bewegingen richting het IoT die wij in de markt zien worden door artsen individueel opgezet of per afdeling geregeld. Brede initiatieven ontbreken meestal.

Zoals Intel een jaar geleden in het rapport The Healthcare Internet of Things al schetste, kunnen medische apparaten met een netwerkverbinding bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid, de effectiviteit van medische behandelingen en de levenskwaliteit van zorgafnemers. Dankzij nieuwe technologie kan binnen de wereldwijde zorg tot 63 miljard dollar aan kostenbesparingen in vijftien jaar tijd gerealiseerd worden.

Dek securityzorgen af met governance

Aarzelingen die te maken hebben met zorgen rond de beveiliging zijn gegrond, maar te voorkomen met een integrale aanpak van het vraagstuk, waarbij één partij als hoofdaannemer optreedt. Op die manier wordt overzicht behouden, is een technologische partner verantwoordelijk voor integratie van onderdelen en vindt controle plaats over het verzamelen en verwerken van data. Als de governance klopt, is het gemakkelijker om securityissues binnen de keten aan te pakken.

Dat het Internet of Things vraagt om een totale herziening van de IT, berust op een misvatting. Het zijn niet direct megatrajecten. Zo kunnen IoT projecten waarin we een afgebakend traject uitwerken samen met de klant, al in tien tot vijftien dagen resultaat opleveren. Of niet, want zo eerlijk zijn we ook. Samen proberen we elkaar te inspireren om tot één businesscase te komen. Daarop gaan we data verzamelen, kijken we of we daaruit inzicht of vooruitzichten kunnen verkrijgen en implementeren we een oplossing. Daarop gaan we evalueren, waarna een volgend project eventueel groter kan worden aangepakt.

Richt de focus op de patiënt

Inmiddels zijn er een groot aantal voorbeelden in het buitenland die het bewijs leveren dat het Internet of Things inderdaad de markt van 117 miljard dollar wordt die het in 2020 gaat zijn. De ‘cloudwatervrees’ die ook zorginstellingen inmiddels hebben overwonnen, geeft ook voor het IoT aan dat als eenmaal de eerste organisaties de stap hebben gezet, de anderen zullen volgen. Beste zorgpartijen, kunnen we daarom snel beginnen ‘Samen voor ons eigen’ te veranderen in ‘Samen voor uw eigen’?

Remco Ploeg is Senior Solution Architect bij Winvision

Tijdens de beurs Zorg & ICT, gehouden van 5 t/m 7 april in de Jaarbeurs in Utrecht, vertelt Remco Ploeg meer over de mogelijkheden die IoT-toepassingen in de zorg scheppen en hoe ze een organisatie toegevoegde waarde kunnen bieden. Voorop staat dat dat er bereidheid moet zijn een avontuur aan te gaan, vandaar de titel van Ploegs seminar: ‘Internet of Things; gewoon doen!’

/BOX