Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Sales mogelijkheden worden onvoldoende benut

Wat kunnen oorzaken zijn van het niet benutten van sales mogelijkheden?

Veel organisaties hebben last van een hoge omzetdruk. Ook de ICT, technische ondernemingen, consultancybureaus, accountants en administratiekantoren hebben hier last van. Er wordt bij deze bedrijven vaak vergeten dat niet-verkopers ook een goede bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de omzet. Onder niet-verkopers verstaan we onder andere, consultants en buitendienst technici.

De sales mogelijkheden van niet-verkopers wordt bij het verlagen van de omzetdruk vaak niet goed benut. Daarnaast lopen bedrijven die niet-verkopers wel inzetten tegen weerstand en problemen aan. Hoe dat komt leest u in dit artikel.

De ontwikkelingen hierin zijn:

  1. Te weinig omzet
  2. Cruciale gevolgen
  3. Negatieve effecten
  4. Commercieel potentieel

Te weinig omzet
Veel organisaties hebben last van de hevige (nog steeds toenemende) prijsconcurrentie. Er wordt nog te veel gedacht dat alles aan de prijs ligt. Hoe vaak hoort u de verkopers wel niet zeggen: “Wij kunnen er niks aan doen, het is de markt”?

Cruciale gevolgen
Samen met al deze veranderingen, verandert het gedrag van managers en medewerkers ook. Kiest de manager voor een andere aanpak? Dan is dit weer een verandering voor de medewerkers. Dit kan een enorme impact hebben op de rust in de organisatie.

Negatieve effecten
Veranderingen door de omzetdruk hebben consequenties voor de hele bedrijfsvoering. Doordat managers en medewerkers onder druk komen te staan neemt de kloof tussen het management en medewerkers toe. Voor een succesvolle poging om de omzetdruk te verkleinen zijn een aaltal stappen van toepassing. Lees er meer over in het volledige artikel.

Download het artikel
Wilt u ook de niet-verkopers meer betrekken bij de sales mogelijkheden in uw organisatie? Download nu geheel vrijblijvend het volledige artikel en lees meer over de ontwikkelingen en sales mogelijkheden binnen uw organisatie.