Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Rondetafelgesprek MultiChannel en Retail 2.0

Het nieuwe winkelen biedt kansen detailhandel

Marktomstandigheden wijzigen continu en dit vergt veel van ondernemers en retailers. De klant krijgt steeds meer macht in de keten en dit zorgt er dan ook voor dat de verhoudingen sterk veranderen. Daarbovenop gaat er in de komende tien jaar meer veranderen in de retail dan het de afgelopen twintig jaar heeft gedaan. Wat betekent dit voor de ondernemers actief in de detailhandel?

Onlangs organiseerde Ricoh een workshop omtrent MultiChannel en Retail 2.0. Deze workshop bestond uit een discussie met vertegenwoordigers uit verschillende lagen van het retailsegment. De discussie vond plaats aan de hand van drie stellingen, waarvan de reacties en uitkomsten in deze whitepaper zijn vastgelegd. Het gaat om de volgende  stellingen:

Stelling 1:
“Veel winkelruimte wordt overbodig, weg ermee! Gemeentes moeten hun bestemmingsplan wijzigen om de ruimte goed in te vullen.”

Stelling 2:
“Retailers hebben geen idee van wat er op hen afkomt – hobbelen hopeloos achter de feiten aan.”

Stelling 3:
“Het nieuwe winkelen stelt merkartikelfabrikanten in staat om een flink stuk van de zeggenschap te heroveren.”

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper waarin een samenvatting wordt gegeven van de discussie en uitkomsten omtrent bovenstaande stellingen.

Bekijk ook de video van het rondetafelgesprek