Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ROI van de investering in Windows Server 2012 R2

The Total Economic Impact Of Microsoft Windows Server 2012 R2

Aanleiding
Halverwege 2015 is de support op Windows Server 2003 beëindigd. Voor veel organisaties is dit aanleiding om onderzoek te doen naar welke mogelijkheden er wel liggen. Één van de mogelijkheden is migratie naar Windows Server 2012 R2 in combinatie met System Center 2012 R2. Onderzoeksbureau Forrester heeft, in opdracht van Microsoft, onderzocht wat de Total Economic Impact (TEI) is wanneer bedrijven de overstap naar Windows Server 2012 R2 maken.

Het Forrester onderzoek
Door onderzoeksbureau Forrester zijn 6 klanten geïnterviewd. Deze zes klanten maken inmiddels al gebruik van Windows Server 2012 R2 in combinatie met System Center 2012 R2. Een aantal van deze klanten komt af van Windows Server 2008 en een ander aantal maakte voor de migratie nog gebruik van Windows Server 2012. Deze klanten doen allemaal het beheer in de nieuwe situatie door gebruik te maken van System Center 2012 R2.

Om organisaties die Windows Server 2012 R2 overwegen goede handvatten te bieden bij het maken van de keuze heeft Forrester gebruik gemaakt van een framework voor het bepalen van de TEI (Total Economic Impact). Door middel van dit framework worden voordelen maar ook kosten, de flexibiliteit en risico’s op een goede manier in kaart gebracht.

Bevindingen Forrester
Één van de belangrijkste aannames is dat de flexibiliteit na de migratie naar Windows Server 2012 R2 vergroot wordt. Forrester beaamt dit. In het rapport dat via de download knop op deze pagina kan worden gedownload is het mogelijk om een uitgebreide uiteenzetting hiervan te lezen. Daarnaast constateert Forrester dat het met Windows Server 2012 R2 en System Center 2012 R2 voor organisaties makkelijk wordt om de infrastructuur te laten groeien of krimpen.

Voordelen van Windows Server 2012 R2 in combinatie met System Center 2012 R2
Onderstaande belangrijke voordelen komen naar voren, naast de hierboven genoemde bevindingen. De genoemde voordelen hebben allemaal te maken met de Total Economic Impact (TEI) van de implementatie.

  • Besparing op het gebied van licentiekosten.
  • Besparing op het gebied van kosten van het IT Beheer.
  • Besparing op het gebied van beheerskosten van hardware en de hardware zelf.
  • Besparing op het gebied van beheer van Cloud oplossingen.
  • Het ontstaan van nieuwe mogelijkheden door nieuwe services.

Lees het volledige onderzoek
In het gratis en vrijblijvend te downloaden onderzoeksrapport van Forrester naar de TEI (Total Economic Impact) worden de voordelen van Windows Server 2012 R2 in conbinatie met System Center 2012 R2 uitgebreid uiteengezet. Daarnaast worden de kosten van de implementatie van Windows Server 2012 R2 en System Center 2012 R2 behandeld in relatie tot de voordelen. Uiteraard wordt ook de onderzoeksmethode in het document toegelicht.

 

Download de whitepaper
Download