Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Risk Management

Risk Management

“Risico’s moeten (weg)gemanaged worden.” Dat zijn de woorden die vaak geroepen worden, zowel door de Business Executive als door de Projectmanager, waaronder ikzelf. Natuurlijk willen we risico’s zoveel mogelijk minimaliseren, maar hoe komt het dat een project zo risicovol is en waarom moet het gemanaged worden?

Een project

Laat ik, alvorens door te gaan, eerst inzoomen op de definitie van het woord ‘project’. Volgens de IPMA (International Project Management Association) is de definitie: ‘Een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie, binnen gestelde condities, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken’. Daarmee wordt vastgesteld dat een ‘project’ een vooraf overeengekomen resultaat oplevert, met een begin- en eindtijdstip waarbij gebruik wordt gemaakt van begrensde middelen en menskracht. Bovenal, een project is uniek.

Waarom wordt er een project van gemaakt? Het antwoord is heel eenvoudig: Het resultaat, zoals die voor u, de Business Executive, moet worden gerealiseerd , zal nergens in de wereld exact op dezelfde manier bereikt worden. Immers, binnen iedere organisatie staat een unieke oplossing, omdat iedere situatie weer anders is. Dat verklaart waarom een project per definitie uniek is. En juist dat bijzondere karakter is er de veroorzaker van dat een project een hoog risicoprofiel heeft.

Wat impliceert een risicoprofiel nou eigenlijk?

Het geeft aan hoe hoog de kans is dat een bepaalde risicovolle gebeurtenis plaatsvindt en hoe heftig de impact van diezelfde gebeurtenis op het project en de organisatie is. Eenvoudig weergegeven: hoe hoger het risico profiel, hoe groter de impact. Het project is gestart omdat de business case – de rechtvaardiging van het project – heeft uitgewezen dat met het projectresultaat een fantastisch (veelal) lucratief doel bereikt kan worden. En dat is het doel van de klant.

Risicomanagement wordt vanuit de Business Executive gefaciliteerd en door de Projectmanager uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Projectmanager om deze tijdig te signaleren en risicomijdende maatregelen te nemen. Het is ook de taak van de Projectmanager om openheid in zaken te geven en risico’s te melden op het moment dat het zich voordoet.

Een geslaagd project
Naar aanleiding van bovenstaande wil ik u het volgende laten realiseren: voor het welslagen van uw projecten is gedegen risicomanagement een van de repeterende zaken die binnen het takenpakket van de Projectmanager valt.