Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement van bijzaak naar noodzaak

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s en dus ook zorgorganisaties. De risico’s waar organisaties aan worden blootgesteld neemt ook alleen maar toe. Dit komt onder meer door de complexiteit van de gezondheidszorg en de technische en medische ontwikkelingen. Dit zorgt er dan ook voor dat risicomanagement een prominent onderdeel moet vormen van de bedrijfsvoering. Calamiteiten en landelijke publicaties over vermijdbare schade in de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande media aandacht onderschrijven het belang van risicomanagement.

Voordelen risicomanagement
Effectieve beheersing van risico’s kan leiden tot concurrentievoordeel, in een omgeving waarin marktwerking, zorgverzekeraars en investeerders een belangrijke rol spelen. Risicomanagement staat bovendien hoog op de agenda bij externe toetsing, accreditatie en certificering.

Inhoud van whitepaper
Deze whitepaper beschrijft een visie op een integrale en concrete benadering van enterprise risicomanagement. De whitepaper bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Van reactief naar proactief risicomanagement;
  • Op weg naar enterprise risicomanagement;
  • Enterprise risicomanagement: een integrale benadering;
  • ERM en andere vormen van risicoanalyse;
  • Infoland: concrete implementatie.

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de whitepaper “Risicomanagement in de zorgsector” waarin een visie wordt gegeven op een integrale en concrete benadering van enterprise risicomanagement.

 

Download de whitepaper
Download