Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Resultaten Nationale HRM enquete

Hoe is bij bedrijven het strategisch HRM-beleid?

Bij 50 procent van de onderzochte organisaties is de vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen nog niet goed geregeld. De inzet van HRM-instrumenten op het gebied van performance van personeel is niet veel beter geregeld. Een heldere structuur voor de kwaliteitsverbetering ontbreekt en er zijn vaak geen meeteenheden om de dienstverlening van HRM te meten. Hierdoor blijft bij veel organisaties de vraag of HRM-instrumenten bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

In de HRM enquête zijn organisaties gemeten in de richting van strategisch HRM-beleid. Dit is gedaan aan de hand van vijf pijlers:

  • Strategie en Beleid
  • HRM en Leiderschap
  • Processen
  • Medewerkers
  • Waardering Personeel

Lees gratis de volledige HRM enquête resultaten waarin de bovenstaande pijlers behandeld worden. Tevens wordt er een stappenplan aangeboden wat kan helpen bij het structureel verbeteren van de HRM-afdeling.

 

Download de whitepaper
Download