Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Regie over je Business Intelligence

Alle informatie, alle mensen, één Business Intelligence platform

In het verleden werden organisaties op een zo solide mogelijke manier opgezet. Een voorspelbare organisatiestructuur waarop goede controle mogelijk was. Tegenwoordig is een flexibele organisatie gewenst. Na de crisis is het overnemen en afsplitsen van bedrijven aan de orde van de dag. Wanneer dit onderdeel is van je bedrijfsstrategie, dan moet ook je managementinformatie zodanig worden ingericht zodat deze klopt met de strategie.

Enkele trends/eisen die gesteld worden aan de Business Intelligence zijn onder andere de volgende:

  • Zowel interne als externe databronnen met zowel gestructureerde als ongestructureerde data zijn belangrijk voor het verkrijgen van het juiste inzicht dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen.
  • Mensen zoeken naar nieuwe manieren om beter samen te werken in teams en hebben een andere en flexibele informatiebehoefte. Cloud oplossingen om thuis te kunnen werken is daar een voorbeeld van.
  • Bedrijven werken steeds meer samen om gezamenlijk een competitief voordeel te behalen. Hoe kun je BI in zo’n geval ook buiten de eigen organisatie inzetten.

De taak van IT is om gebruikers te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Gebruikers zullen steeds vaker de behoefte hebben om data zelf te kunnen ontdekken en zelf analyses te kunnen doen. Belangrijk is daarbij dat de enige versie van de waarheid bewaakt blijft en data betrouwbaar is. Vervolgens moeten de aangeboden Business Intelligence tools en user interfaces matchen met het type gebruiker en gemakkelijk zijn in gebruik.

Bekijk de webcast waarin door Coen de Koning, BI expert van SAP Nederland, wordt uitgelegd op welke manier aan de eisen die tegenwoordig gesteld worden aan Business Intelligence kan worden voldaan. Tevens wordt uiteengezet welke rol de IT afdeling hierbij zou moeten spelen en waar zij rekening mee dienen te houden.