Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Regie op het netwerk

Doorontwikkeling van gemeentelijke samenwerking: deel 2

Deze whitepaper is het tweede deel van de drieluik over de doorontwikkeling van gemeentelijke samenwerking. Het eerste deel ging in op de gemeentelijke stelselregie. Dit tweede deel gaat verder in op de wijze hoe aan deze stelselregie vorm en inhoud gegeven kan worden. Het derde deel (komt later beschikbaar) sluit af met de menselijke kant van samenwerking.

Het vorige deel ging er al op in: er zou meer samenhang en consistentie aangebracht moeten worden in de gemeentelijke samenwerking. Er zou een gemeentelijk visie moeten zijn op samenwerking. Deze gemeentelijke samenwerking zorgt voor meer rationaliteit en daarmee ook beheersbaarheid. Echter is dit nog maar één kant van het verhaal. Tenslotte ‘overkomt’ het gemeenten vaak; als gemeente staan ze erbij en kijken ze ernaar.

In deze whitepaper spreken ze niet langer over regie op samenwerking, maar regie op het netwerk. Gemeenten moeten, of ze het nu leuk vinden of niet, deze netwerken regisseren. Regie op het netwerk kan op verschillende manieren plaatsvinden. In de whitepaper gebruiken ze hiervoor drie modellen van netwerkregie die Milward & Proven hebben onderscheiden, dit zijn:

  1. Zelfsturend netwerk
  2. Leiderschaporganisatie netwerk
  3. Administratieve organisatie netwerk

ModellenMilward & Proven

Download de whitepaper
Lees in de volledige whitepaper onder andere meer over de bovenstaande drie modellen. Verder gaat deel twee ook nog in op het gevaar van regisseren en een aantal aanbevelingen voor gemeenten.

 

Download de whitepaper
Download