Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Rechtbank acht verlenging van de Alcatel termijn in aanbestedingen mogelijk

Rechtbank acht verlenging van de Alcatel termijn in aanbestedingen mogelijk

De gunning van een aanbesteding verloopt in twee fasen. Eerst maakt de aanbestedende dienst een voorlopige gunningsbeslissing bekend en daarna volgt een definitieve gunningsbeslissing. De tijd tussen deze twee momenten is bedoeld om de gepasseerde inschrijvers de mogelijkheid te geven om hun bezwaren tegen de voorlopige gunningsbeslissing te uiten.

Regelmatig wordt de Alcatel-termijn in de aanbestedingsdocumentatie opgenomen als vervaltermijn voor het aanhangig maken van een procedure tegen de voorlopige gunningsbeslissing.

Lees gratis het volledige artikel waarin wordt beschreven op welke manier de Alcatel termijn toegepast wordt en of er sprake kan zijn van verlenging van deze termijn.

 

Download de whitepaper
Download