Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Reach

Hoe belangrijk is het voor organisaties om iedereen op hetzelfde moment te kunnen bereiken. Te kunnen voorzien van dezelfde informatie, medewerkers in staat te stellen om met elkaar te discussiëren over nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen. Hoe belangrijk is het voor organisaties om een goede relatie met haar klanten te hebben en snel de juiste antwoorden te kunnen geven op de wensen en vragen haar klanten. Het antwoord ligt natuurlijk erg voor de hand, maar de vraag is hoe je dit realiseert.

 

Niet technisch
In eerste instantie zal je ervoor moeten zorgen dat een groot deel van je medewerkers zijn voorbereid om het gesprek met de klant aan te gaan en de juiste beslissingen te nemen. Dat heeft (nog) niets met technologie te maken, maar veel meer met opleiding, waarden, inzichten, governance, richtlijnen, verantwoordelijkheden, discipline én het kunnen terugvallen op de kennis van de collega’s. Wanneer medewerkers mentaal in staat zijn om het gesprek met de klant aan te gaan zal je ervoor moeten zorgen dat zij overal en altijd toegang hebben tot relevante klantinformatie, kennis en experts (het corporate brain). Zo is de medewerker altijd goed geïnformeerd en kan zij – als of zij het antwoord niet weet – terugvallen op de kennis binnen de organisatie. Van expliciete kennis aanwezig in de kennisdatabases en van impliciete kennis door gebruik te maken van Ideedock.

 

Bereiken
Je wilt dat deze ‘connected medewerkers’ tijd- en plaatsonafhankelijk de beschikking hebben over klantinformatie en kennis. Dit betekent dat informatie-systemen beschikbaar moeten zijn op desktop, smartphones én tablets. Uit onderzoek blijkt dat veel moderne medewerkers ’s ochtends hun smartphone gebruiken om op hoofdlijnen de werkdag door te nemen, overdag de desktop gebruiken voor uitvoering van het werk en ’s avonds op de bank nog wat e-mails wegwerken met hun tablet. De mate waarin je medewerkers bereikt, noemen we ‘reach’. Reach is een van de negen dimensies in het onderzoek naar de volwassenheid van een digital workspace.

 

Veiligheid
De inzet van mobiele apparten brengt uiteraard ook een ander belangrijk vraagstuk met zich mee: veiligheid. In Engeland bijvoorbeeld, raken per jaar 4 miljoen apparaten kwijt door verlies of diefstal. Dat betekent dat er een grote kans is dat bedrijfskritische informatie letterlijk op straat komt te liggen. Diverse Mobile Device Management oplossingen bieden hier een antwoord op.

 

Corporate brain
Het ontwikkelen van de vaardigheden van medewerkers om zodoende steeds meer en betere beslissingen te kunnen nemen. Het ontsluiten van enterprise systemen. Het beschikbaar stellen van bedrijfsinformatie op verschillende devices en het kunnen managen van de devices. Het ontwikkelen van apps, het zijn allemaal disciplines die de organisatie slimmer maken en waar wij als e-office group u bij kunnen helpen.