Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Raamwerk voor risicomanagement

Risicomanagement in de zorg: van los zand naar solide raamwerk

Bestuurders en managers van zorgorganisaties zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om risico’s te onderkennen en te beheersen. Dit zorgt dan ook dat risicomanagement steeds meer aandacht krijgt. Risicomanagement wordt nog vaak ten onrechte als een noodzakelijk kwaad gezien, terwijl het juist leidt tot aanzienlijke verbeteringen en zorgorganisaties helpt doelstellingen te verwezenlijken. Hiervoor is echter wel een pragmatische, maar gestructureerde aanpak van risicomanagement nodig.

Raamwerk voor risicomanagement
Er zijn drie dimensies die belangrijk zijn bij risicomanagement, namelijk:

  • De risicomanagement benadering die wordt gehanteerd (prospectief of retrospectief)
  • Het organisatieniveau dat van toepassing is.
  • Het risicodomein dat van toepassing is.

Deze dimensies vormen gezamenlijk het raamwerk voor risicomanagement  en zorgorganisaties moeten deze dan ook in ogenschouw nemen bij de ontwikkeling van het risicomanagementbeleid en activiteiten en instrumenten juist te positioneren.

Figuur 1. Prospectieve versus retrospectieve benadering van risico’s

Figuur 1. Prospectieve versus retrospectieve benadering van risico’s

Inhoud van whitepaper
In deze whitepaper wordt het nut en de noodzaak van risicomanagement besproken en wordt met een aantal concrete handvatten de kans geboden om het risicomanagement binnen de zorgorganisatie te optimaliseren met behulp van een risicomanagement raamwerk. De whitepaper is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

  • Van externe verantwoording naar intrinsieke motivatie;
  • Eerst inzicht, dan actie;
  • Raamwerk voor risicomanagement;
  • Raamwerk voor overzicht en sturing;
  • Integratie als fundament.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “Raamwerk voor risicomanagement” en lees meer over het optimaliseren van het risicomanagement binnen de eigen zorgorganisatie met behulp van een raamwerk, welke ook in de whitepaper wordt belicht.

 

Download de whitepaper
Download