Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Public cloud maakt de business succesvol

Hierop moet u letten als u overstapt naar de cloud

Snel innoveren en inspelen op een nieuwe klantvraag is de enige manier om goed te kunnen concurreren. Een traditioneel datacenter geeft vaak niet de gewenste flexibiliteit om de business optimaal te ondersteunen. Migratie naar de public cloud kan de oplossing zijn. Waarop moeten bedrijven letten als ze een cloud-migratie overwegen?

IT van beheer naar regie

Doordat beheertaken in de cloud voor een groot gedeelte zijn uitbesteed, verandert het takenpakket van de traditionele IT-dienst. Niet alleen moet deze de business beter ondersteunen, maar de IT-dienst en de IT-leverancier worden een tussenpersoon van de business in plaats van de IT-gatekeeper. Het beheer verandert naar een regierol. Daarbij gaat het om regie op connectiviteit, gegevensuitwisseling, compliancy, privacy en integratie.

Cloud-tenzij-strategie zorg voor gewenste snelheid

De keuze voor de juiste cloud-aanbieder is van groot belang om de gewenste meerwaarde te creëren. Zo koos PostNL, dat volledig wil overstappen naar de cloud, onlangs heel bewust voor public cloud-oplossingen van Microsoft en Amazon. De public cloud biedt als enige cloud de functionaliteit, flexibiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn bij het ondersteunen van de business. Zowel Microsoft als Amazon investeert miljarden dollars om de public cloud blijvend te innoveren.

Applicaties worden via standaardinterfaces (API’s) met elkaar verbonden. Hierdoor wordt het applicatielandschap bij voorkeur volledig modulair: applicaties kunnen hierin gemakkelijk aan het systeem gekoppeld worden.

De mogelijkheid van ontkoppeling is ook van groot belang. Omdat de techniek zo snel gaat, is een andere public cloud-aanbieder na verloop van tijd misschien beter voor de business.

Exitstrategie

Verdere zaken om goed in ogenschouw te houden: hoe mobiel zijn applicaties, en hoe gemakkelijk en snel zijn alle data te migreren? Ook een exitstrategie zou onderdeel van elk cloud-project moeten zijn en dus ook contractueel moeten worden vastgelegd. Dat geldt ook voor eigenaarschap van data.

Wet- en regelgeving van groot belang bij cloud-keuze

Ook security, privacy en compliancy zijn punten van aandacht bij de cloud-keuze. Natuurlijk dient alles wat een bedrijf doet, compliant te zijn aan de interne bedrijfsregels en de wetgeving. De beveiliging van de public cloud-omgeving is afhankelijk van de leverancier en valt daarmee buiten de eigen controle. De vraag is overigens of gegevens in de public cloud minder goed beveiligd zijn. Omdat de public cloud-aanbieders over grote specialistische teams beschikken, is security vaak beter geregeld dan als een eigen IT-team waakt over de veiligheid van de applicaties en data.

Als aandachtspunten resten dan nog de juridische regels waaraan een bedrijf moet voldoen. Sommige cloud-diensten slaan data buiten Nederland of buiten Europa op. Dan geldt mogelijk andere wet- en regelgeving rond privacy.

Aandachtspunten public cloud

In deze whitepaper worden de aandachtspunten bij het migreren naar de public cloud verder uitgediept. Bereid u goed voor op deze belangrijke stap binnen uw bedrijfsvoering en leest u zich eerst goed in.

 

Download de whitepaper
Download