Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Provisioning keep pace with change

Verhoogde productiviteit en efficiëntie met Provisioning

Provisioning omgevingen zijn nu al radicaal anders dan dat zij tien jaar geleden waren. Dit komt vooral doordat er meer middelen zijn dan er ooit werd gedacht. Niet alleen het aantal, maar ook de eisen van gebruikers veranderen continu en steeds meer applicaties verplaatsen zich vanuit het datacenter naar de cloud. Provisioning systemen die voorheen werden ontwikkelt op basis van oude behoeften zijn allang niet meer toereikend wanneer men een productieve en efficiënte organisatie wilt runnen. De impact van provisioning wordt ook nog versterkt wanneer de grootte en complexiteit van de middelen van een organisatie groeit.

Provisioning is een basisbehoefte
Om werknemers hun werk goed te laten doen, moet ervoor worden gezorgd dat zij de juiste toegang hebben tot applicaties en andere IT-diensten. Provisioning is dan ook een basisbehoefte voor het runnen van een organisatie. Het kan voor organisaties tegelijkertijd een van de meest problematische eisen zijn, wanneer zij dit niet goed managen. Zo kan het beheer hiervan voor de IT-afdeling overweldigend zijn en kan het de productiviteit van gebruikers drastisch verminderen, schade aanrichten binnen het kader van security en compliance en de voortgang naar belangrijke zakelijke doelen vertragen.

Inhoud solution brief
Deze solution brief geeft een illustratie van de provisioning oplossing van SailPoint die ervoor zorgt dat gebruikers hun eigen toegangseisen kunnen managen en tegelijkertijd IT de benodigde controle geeft over de omgeving. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op hoe de SailPoint oplossing integreert met legacy systemen om zo de bestaande investeringen van een organisatie te beschermen en uit te breiden. De oplossing biedt onder andere het volgende:

  • Access requests;
  • Password management;
  • User Lifecycle Management.

Download de solution brief
Download geheel vrijblijvend de complete solution brief “Provisioning: Keep pace with change” en lees meer over de uitdagingen omtrent provisioning in de huidige wereld en een provisioning oplossing van SailPoint welke helpt al deze uitdagingen het hoofd te bieden.