Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Providing the Best-of-Breed Private Cloud

Creëer een goede Private Cloud voor uw organisatie

Veel organisaties hebben virtualisatie omarmd als een middel voor workloadmanagement van het serverpark. Organisaties ondervonden dat er kostenbesparingen plaatsvinden door hardware minder te gebruiken, door minder datacenter ruimte en door verbeteringen van de server voorzieningen. Jammer genoeg heeft virtualisatie zich niet bewezen als ‘de grote verandering’ die veel organisaties voor ogen hadden.

IT afdelingen komen oog in oog te staan met grote uitdagingen als gevolg van zijn ‘server sprawl’. Een probleem die met de komst van virtualisatie juist is toegenomen. Server sprawl is een situatie die kan optreden in datacenters waarbij een onevenredig groot deel van de fysieke servers in gebruik zijn. Hierdoor worden er veel middelen van het datacenter verbruikt, zoals: stroom, koeling en ruimte.  

Daarnaast moeten IT-afdelingen omgaan met de toegenomen complexiteit van de netwerkstructuur, gebrek aan automatisering en langere opleveringstermijnen voor nieuwe virtuele omgevingen. Hoewel virtualisatie voordelen biedt, begint de optimale infrastructuur van een organisatie pas bij het implementeren van een private cloud-infrastructuur.

Voordelen van de private cloud
De private cloud biedt meerdere mogelijkheden om de organisatie te verbeteren. Deze capaciteiten bouwen op een geviritualiseerde fundering en optimalisatie van de infrastructuur. Daarnaast worden er veel kosten bespaart door efficiënt gebruik van resources en geautomatiseerd opleveren van serveromgevingen. Hoewel de exacte definitie van een private cloud varieert, zijn de belangrijkste voordelen van private cloud zijn universeel, namelijk:
–          Bundeling van middelen
–          Flexibiliteit van diensten
–          Zelfservice
Deze pluspunten vormen vaak de motivatie voor organisaties om te kiezen voor een private cloud.  

Download deze paper
In deze paper wordt besproken hoe u een goede private cloud kan implementeren binnen uw eigen organisatie. En hoe u uw benodigde middelen kan aanvullen met een private cloud. Download geheel vrijblijvend deze whitepaper.