Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Programmamanagement leidt tot betere projectresultaten

Maak veranderingsprojecten tot een succes met Programmamanagement

Organisaties moeten juist nu in staat zijn om belangrijke veranderingsprojecten tot een succes te maken. Het succes van een organisatie hangt voor een groot deel af van het vermogen zich aan te passen aan de marktomstandigheden. Veel organisaties realiseren dat een andere wijze van aansturing noodzakelijk is. Projecten moeten deel uit maken van veranderingsprogramma’s. Programmamanagement wordt hiervoor steeds vaker toegepast.

De opkomst van het Programme Management Office (PMO) en het groeiende belang van beheersing van projecten was voor KPMG aanleiding een internationaal onderzoek naar programmamanagement uit te voeren. Het onderzoek richt zich op:

  • Succes- en faalfactoren voor programma’s en projecten
  • Inbedding van programmamanagement in de organisatie
  • Methodieken voor programmamanagement
  • De toegevoegde waarde van het Programme Management Office voor het succes van projecten.

Lees meer over het onderzoek naar programmamanagement waarin het onderzoek met de bovenstaande punten verder uiteengezet is. Het onderzoek is ondersteund door middel van voorbeelden en grafieken.