Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Processen in kaart brengen met procesmodellering

10 tips voor procesmodellering

Procesmodellering is dé methode om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Op basis van eenvoudige tips wordt uitgelegd hoe je verschillende processen kan modelleren. Zo wordt procesmodelleringen toegepast bij procesmanagement, kwaliteitsmanagement, TQM, certificering van o.a. ISO, Lean, Six Sigma en Business Process Management. De toegevoegde waarde van procesmodellering zit dan ook in de discussie over de processen en het overzicht dat hierdoor ontstaat. Later kunnen de processen geautomatiseerd worden, maar dat staat los van het in kaart brengen van de processen.

Waar draait het voornamelijk om bij het modelleren?

Bij het in kaart brengen gaat men namelijk op ontdekkingsreis waar iedereen binnen een organisatie wordt uitgenodigd om aan deel te nemen. Het is van belang om op zijn minst inzicht te hebben in de processen waar je direct bij betrokken bent. Om deze reden is het cruciaal om over de afdelingsgrenzen heen te kijken. 

Wat zijn de tips?

In deze paper worden de volgende 10 tips bij het modelleren besproken:
1. Verzamel eerst informatie
2. Luister naar de klant
3. Doorloop het proces
4. Wie doet wat?
5. Definieer Input en Output

Bent u benieuwd naar de overige 5 tips? In deze whitepaper worden alle 10 tips voor procesmodelleren uitgebreid besproken.

Organisatieprocessen in kaart brengen met procesmodellering

Het uitgangspunt bij het proces is de klant, om deze reden is het ook van belang om goed te luisteren naar de klant. Daarna kan men beginnen met het verzamelen van documentatie waaruit een stappenplan geformuleerd kan worden. Het is van belang dat er binnen de processen een duidelijke rol verdeling is. Nadat het proces op hoofdniveau is gevormd kan men bepalen hoe diep men in detail  treedt. Er is een onderscheid te maken tussen 3 verschillende paden binnen het proces, Happy Path, Alternative path en Exception path. Er wordt aangeraden om te starten met het ‘Happy path’ van het proces. Dit is het pad dat het proces volgt in het ideale geval. Download gratis en vrijblijvend de whitepaper voor een uitgebreid overzicht van de 10 tips voor proces modelleren. 

 

Download de whitepaper
Download