Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Procesmanagement verbetert kwaliteit in zorg

Zo verbetert u de kwaliteit van zorg

In elke sector staat de kwaliteit van diensten of producten hoog op de agenda, maar nergens zo hoog als in de zorgsector. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weet hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Om de kwaliteit te verbeteren richten zorgorganisaties zich in toenemende mate op procesmanagement.

Verschillende terreinen bepalen kwaliteit

Het zijn niet alleen ‘de handen aan het bed’ die de kwaliteit van zorg bepalen. Ook op andere terreinen zoals documentbeheer, beleid, personele en facilitaire zaken wordt op directe of indirecte wijze de kwaliteit bepaald. Organisaties moeten een kwaliteitssysteem implementeren en blijven werken aan kwaliteit.

Kwaliteitsmodellen

Zorginstellingen hebben hierbij de keuze uit meerdere kwaliteitsmodellen. Het is belangrijk dat er voor een model gekozen wordt welke het beste bij de instelling past. En het is bij alle kwaliteitsmodellen van belang dat de processen beschreven worden en dat deze cyclisch  geëvalueerd en continue verbeterd worden.

Procesmanagement toepassen in uw zorgorganisatie

In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op het verbeteren van de kwaliteit in de zorgsector middels procesmanagement en een kwaliteitssysteem. In verschillende hoofdstukken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Procesgericht denken en de PDCA-cyclus;
  • Waarom procesmanagement?
  • Processen beschrijven is een vak;
  • Processen in flows;
  • Het werken met processen volgens de Sensus-Methode;

Download de whitepaper Kwaliteit in de zorg waarin onder meer het procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven staat. Verder komt het verbeteren van zorgkwaliteit met behulp van procesmanagement uitgebreid aan bod.

 

Download de whitepaper
Download