Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Procesmanagement: het ideale proces

Procesmanagement implementeren is geen project, maar een wijze van organiseren

Individuele werknemers, teams, afdelingen of ketenpartners die goed presteren, blijken hun processen op orde te hebben en kunnen hun processen telkens aanpassen aan wat de klant of omgeving van hen vraagt. In deze whitepaper over de implementatie van procesmanagement wordt een helder beeld geschetst van de uitdagingen en de manier waarop procesmanagement-implementaties succesvol kunnen zijn.

De huidige tijd heeft invloed op de visie op procesmanagement

In de inleiding werd het al even aangehaald: procesmanagement is belangrijk om in te kunnen spelen op veranderingen. Organisaties moeten kunnen meebewegen als wensen van klanten wijzigen of als nieuwe technologische innovaties zich aandienen. Producenten, leveranciers en dienstverleners kunnen alleen overleven als ze ‘goede’ kwaliteit leveren. Bepalend voor hun succes is effectieve samenwerking en continu verbeteren. En dat is ook precies waar het om draait bij procesmanagement.

Procesmanagement: geen project maar een organisatietraject

Procesmanagement is dus van essentieel belang vanuit het oogpunt van succesvol organiseren en ondernemen. Het implementatietraject moet echter niet gezien worden als een project, maar als een traject waarbij de juiste rollen en verantwoordelijkheden binnen een organisatie worden doorgevoerd met als doel structurele verbeteringen. Procesbeschrijvingen zijn hierbij een hulpmiddel. Van groot belang is dat er niet alleen wordt gekeken naar het ontwerpen van een ‘ideaal proces’, maar ook naar de mens in het geheel. Procesmanagement is mensenwerk en vraagt om draagvlak.

Vijf punten voor een effectieve aanpak worden nader toegelicht:

  • Formuleer een langetermijnvisie
  • Modellering: heeft dat zin?
  • Procesbeschrijvingen: erg gedetailleerd is niet altijd nodig
  • Benoem rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Standaardisatie versus professionele vrijheid

Praktijkcase Ziekenhuisgroep Twente

Vooral het vierde punt, het formuleren van rollen en helder benoemen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, is cruciaal voor het laten slagen van de procesmanagement-implementatie. Er worden vier rollen onderscheiden: proceseigenaar, procesteam, procesbegeleider en procestekenaar.

Lees meer over een effectieve en efficiënte implementatie van procesmanagement en neem kennis van de gedegen aanpak van Ziekenhuisgroep Twente en de succesfactoren bij hun implementatie.

 

Download de whitepaper
Download