Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Privacywetgeving en het onderwijs

Zijn de gegevens van uw leerlingen veilig?

Het verwerken van persoonsgegevens is verantwoordelijk werk. Zeker in het onderwijs mag hier niet lichtzinnig mee worden omgesprongen. Onderwijsinstellingen verzamelen allerlei data waarmee ze een gedetailleerd beeld kunnen schetsen van de sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en de ontwikkeling van leerlingen. Met welke privacywetgeving moet het onderwijs rekening houden?

Wet bescherming persoonsgegevens

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderwijsinstelling. Met de uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het belangrijk om helder in kaart te brengen welke externe organisaties over welke gegevens mogen beschikken en wie verantwoordelijk is in geval van een lek.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden, een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze maatregel vereist van iedere organisatie die privacygevoelige data verwerkt, een mogelijk datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).  Als het verlies van gevoelige informatie bewust wordt verzwegen, kan de AP een boete opleggen die kan oplopen tot 820.000 euro. Dataverlies kan optreden doordat schoolsystemen gehackt zijn en er op die manier privacygevoelige data zijn ontvreemd. Ook een verkeerd geadresseerde e-mail die gevoelige gegevens bevat of een verloren USB-stick of telefoon waar kwetsbare data op staan, zijn datalekken.

Europese Privacy Verordening

De Europese Privacy Verordening (EPV), die sterk lijkt op de meldplicht datalekken, is eind 2015 op Europees niveau ingesteld. Nadat de verordening is aangenomen, hadden lidstaten nog 2 jaar de tijd om de regels te implementeren. Dat betekent dat deze EPV vanaf eind 2017 daadwerkelijk van kracht wordt.

Dit moet u weten over de privacywetgeving

In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten op het gebied van privacy(wetgeving) in het onderwijs. Verder passeren andere security gerelateerde uitdagingen de revue, zoals het omgaan met BYOD. Download deze whitepaper en voorkom dat uw leerlingen schade leiden door een datalek of erger.