Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Predictive Analytics voor een betere performance

BI forward: A full view of your business

Wat organisaties van Business Intelligence (BI) willen is een volledig beeld. BI helpt niet alleen bij het omschrijven en vaststellen van de huidige performance, maar ook bij het voorspellen van de toekomstige performance. Door het omschrijven en vaststellen van de huidige performance én het voorspellen van de toekomstige performance, is het voor een organisatie makkelijker om de concurrentie voor te blijven. Met Business Intelligence heeft een organisatie de beschikking over: rapportages over de stand van de organisatie, scorecards en real-time informatie en predictive analytics die laten zien waar de organisatie heen gaat.

Business Intelligence vandaag de dag
Verschillende gebruikers kunnen informatie transformeren in inzichten en kunnen deze inzichten gebruiken om de organisatie voorwaarts te sturen. Echter, Business Intelligence kan meer! Een BI oplossing van vandaag biedt de onderstaande voordelen voor bedrijven:

  • Het identificeren van markttrends voordat de concurrentie dit doet.
  • Het begrijpen van het gedrag van klanten.
  • Het oplossen van operationele inefficiëntie.
  • Het maken van gezonde zakelijke beslissingen.
  • Het overwinnen van slechte beslissingen.
  • Een goed beeld krijgen met de grote hoeveelheid data die verwerkt moet worden.

Predictive Analytics tillen BI naar een nieuw niveau
Predictive Analytics verwerkt historische data, leert van het “verleden” en creëert modellen. Deze modellen analyseren een nieuwe set data voor het maken van een voorspelling. Wat is het doel van Predictive Analytics? Leren van de fouten en successen in het verleden en van klanten en transacties. Bedrijven weten door Predictive Analytics wat ze moeten veranderen en wat repliceren.

Download de whitepaper
Lees vrijblijvend de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt wat organisaties van Business Intelligence kunnen verwachten vandaag de dag. Daarnaast wordt de waarde van Predictive Analytics voor organisaties verder omschreven aan de hand van diverse voorbeelden.

 

Download de whitepaper
Download