Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Predictive analytics gebruiken in uw organisatie

InsideBIGDATA Guide to Predictive Analytics

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van predictive analytics. Gebruiken van aanwezige informatie en kennis om belangrijke voorspellingen te doen, is de eerste stap. Op basis hiervan kan uw organisatie proactieve beslissingen en keuzes maken en de nodige acties bepalen en hiermee blijven voldoen aan de -steeds veranderende marktbehoefte.

Predictive analytics gebruiken

Om alle grote hoeveelheden informatie goed te interpreteren en de juiste voorspellingen te doen, zijn data toegang, analyse- en visualisatiemogelijkheden essentieel. Maar als dit goed op orde is, kan uw organisatie veel waarde putten uit de aanwezige data. 

De voordelen

  • Betere keuzes maken onderbouwd met analyses
  • Sneller acteren op kansen en bedreigingen 
  • Proactief plannen en handelen
  • Patronen ontdekken en benutten
  • Voor zo min mogelijk verassingen komen te staan.

    Uitrollen van de ontwikkelde oplossingen

    Maak gratis kennis met predictive analytics en lees deze whitepaper. Hierin vindt u voorbeelden van toepassingen en gebruik in verschillende organisaties, beschjrijvingen van verschillende software die op de markt is. Ook leert u hoe uw organisatie voorspellende methoden kan ontwikkelen en kan werken met Exploratory Data Analysis (EDA).