Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Praten met marktpartijen

Betrekken van marktpartijen in de aanbestedingsprocedure

Bij een aanbestedingsbestek is het van belang dat er aansluiting is op de commerciële en technische werkelijkheid. Daarvoor is vaak overleg nodig met marktpartijen. Echter, dit brengt risico’s met zich mee voor de aanbestedende dienst. Het is niet eenvoudig om aannemelijk te maken dat consulteren van een marktpartij niet heeft geleid tot een ongelijk speelveld.

In rechtspraak over de toelaatbaarheid van betrokken marktpartijen oordeelden de Rechtbank van Amsterdam en de Rechtbank van Leeuwarden in vrijwel identieke gevallen compleet anders.

Er bestaat een grote bereidheid tot procederen. Een partij die als tweede eindigt bij een aanbesteding, en weet dat er in het voortraject van de aanbesteding contact is geweest tussen de aanbestedende dienst en de partij waaraan gegund is, zal zich al snel wenden tot de rechter.

Lees het gratis artikel waarin wordt ingegaan op het betrekken van marktpartijen in de aanbestedingsprocedure.

 

Download de whitepaper
Download