Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Praktijkcase Westfriesgasthuis – Onze back-up-uitdaging: capaciteit en tijd

Kostenefficiënte back-up-oplossing voor ziekenhuis

Het leveren van kwaliteit in de zorg is niet alleen afhankelijk van mensen, ICT speelt een cruciale rol. Ziekenhuizen kunnen niet meer zonder een stabiele en veilige ICT-omgeving, omdat ICT ook de primaire zorgprocessen ondersteunt. Emiel Agema, Unithoofd Systeembeheer & Integratie bij het Westfriesgasthuis vertelt hoe invoering van het elektronisch patiëntendossier aanleiding gaf om een nieuwe back-up-oplossing te introduceren.

Nieuwe back-up-oplossing door introductie EPD
Het Westfriesgasthuis is een regionaal ziekenhuis in Hoorn. Met 26 specialismen en circa 258.000 polikliniekbezoeken per jaar biedt het een gevarieerd en compleet pakket aan zorg in de regio West-Friesland. De ICT-afdeling faciliteert 3.500 werknemers en 1.600 werkplekken met een mix aan infrastructurele oplossingen. De veelheid aan data en applicaties wordt beschikbaar gemaakt via 60 servers. Invoering van het EPD maakte de implementatie van een nieuwe back-up-oplossing noodzakelijk. De partner die gekozen is om te helpen bij dit traject had een heldere visie en bood een oplossing met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Westfriesgasthuis had nogal wat eisen die ze stelden aan de back-up-oplossing, op het gebied van:

  • Retentie
  • Snelheid
  • Stabiliteit
  • Beheer
  • Kostenefficiëntie

Back-up to disk vervangt back-up to tape
De traditionele tape-oplossing voor het maken van back-ups was niet meer toereikend door de groeiende hoeveelheid data. Ook het belang van de gegevens vroeg om een robuuste oplossing. De partner stelde voor om over te stappen op een back-up to disk oplossing. Deze oplossing is niet alleen veel sneller dan back-up to tape, ook de benodigde diskcapaciteit kan sterk gereduceerd worden door voorafgaande datadeduplicatie. Voor de lange termijn retentie is gekozen voor een tapelibrary, ook vanuit de wens van Westfriesgasthuis om te beschikken over een off site kopie in het geval van calamiteiten.

Intensieve samenwerking met de partner en de leverancier heeft geleid tot een back-up lossing waar het ziekenhuis heel tevreden over is. Lees verder over de back-up-oplossing die Westfriesgasthuis heeft gekozen op basis van criteria als capaciteit en snelheid en met het oog op disaster recovery.

 

Download de whitepaper
Download