Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Praktijkcase Hoogheemraadschap van Delfland

Waterschap Delfland moderniseert ICT-omgeving

Bij veel organisaties neemt ICT een cruciale plek in – zo ook bij Hoogheemraadschap van Delfland. Niet alleen voor het uitvoeren van haar kerntaken, maar ook voor ondersteunende processen. Denk bijvoorbeeld aan het informeren van burgers bij calamiteiten.

Modernisering van de ICT-omgeving – de wensen
Nederland telt 27 waterschappen, Hoogheemraadschap van Delfland is het waterschap dat verantwoordelijk is voor het gebied tussen Noordzee, Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Het gaat om 41.000 hectare met 1,4 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven. Dit gebied is bekend vanwege de intensieve glastuinbouw en is bovendien één van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van ons land. Zorg voor waterkering, waterbeheer en –kwaliteit zijn de drie kerntaken van het waterschap. Marc van Uunen, ICT-coördinator bij Delfland vertelt in dit document over de inrichting van de ICT-infrastructuur en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Allereerst is er een grondige inventarisatie gedaan en een partner gekozen. Het 4-Lagen Model van de partner sprak dusdanig aan, dat dit model is gekozen als blauwdruk voor de inrichting van de nieuwe infrastructuur. Eisen die het waterschap stelde aan de ICT-omgeving waren onder andere:

  • Continuïteit
  • Beheersbaarheid
  • Hoge beschikbaarheid

Een betrouwbare infrastructuur – de resultaten
Het eerste project betrof het faciliteren van veilig thuiswerken. De medewerkers van Hoogheemraadschap van Delfland wilden namelijk onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken met toegang tot kantoorapplicaties en bedrijfsdata.

De Delfland-medewerkers werken vaak in teamverband vanuit verschillende locaties. Dit werkt alleen goed als iedereen toegang heeft tot de centraal opgeslagen data en de bedrijfsdata, maar wel op een veilige manier. Om die reden is naast de standaard inlogprocedure gekozen voor gebruik van een Active Card.

Met onder meer flexibele werkplekken, goede verbindingen tussen locaties en virtualisatie heeft Delfland haar doelstellingen kunnen bereiken. Daarbij heeft het waterschap er voor gekozen om de ICT zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Lees verder over modernisering van de ICT-infrastructuur bij een waterschap.

 

Download de whitepaper
Download