Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Portfolio Management: Ideas and Practices

Optimaal gebruik maken van middelen en werknemers door Portfolio Management

De kunst van Portfolio Management is het doen van de juiste dingen. Het selecteren van de juiste mix van projecten en het aanpassen ervan voor de toekomst. Terwijl Portfolio Management bekent terrein wordt voor een hoop bedrijven, is er niet één aanpak die werkt in elk bedrijf, industrie of cultuur.

Voor een succesvolle Portfolio Management implementatie, is het belangrijk om de goede Portfolio te kiezen. Dit gebeurt in drie stappen. Als eerste moet het bedrijf focussen. Als tweede moet het juiste project geselecteerd worden en als laatste moet het project goed beheerd worden. Portfolio Management bekijkt een aantal onderdelen:

  • Geschiktheid (wat is het project? Past het project in de focus, strategie en doelen van het bedrijf?)
  • Nut (waarom moet dit project doorgezet worden? Wat is het nut en de meerwaarde van dit project?)
  • Balans (Welke projecten moeten geselecteerd worden? Wat is de relatie met de gehele portfolio en hoe kan de project mix geoptimaliseerd worden?)

Als de punten effectief zijn doorlopen kan er, door middel van Portfolio Management, optimaal gebruik worden gemaakt van de middelen en werknemers binnen het bedrijf.  

Lees gratis de volledige whitepaper over Portfolio Management waarin de bovenstaande punten verder uiteengezet worden. Daarnaast komen er nog een aantal praktijkvoorbeelden voorbij en een aantal punten om in het achterhoofd te houden tijdens het Portfolio Management proces.