Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Pallas Athene College – Effectiviteit met DigiPlein365

“De samenwerking met SPEYK was prettig en effectief. DigiPlein365 is een werkomgeving geworden waar de gebruiker de voor hem relevante informatie en documenten binnen een oogwenk kan vinden.” Tom Berendsen, Hoofd ICT

Voorstellen

Het Pallas Athene College is een kleinschalige school met 1120 leerlingen en 112 medewerkers met maatwerk voor leerlingen in opleidingsroutes en talentontwikkeling. Vanaf de brugklassen voor mavo en havo zijn er doorlopende leerlijnen met sport en cultuur. Voor leerlingen met een vwo-advies heeft de school een aparte opleiding, het vwo-NeXt traject.

Het onderwijs op het Pallas Athene College is erop gericht leerlingen voor te bereiden om levenslang te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers in een globaliserende wereld. Ze hebben dit samengevat in drie kernwaarden: ‘Inspiratie’, ‘Respect’ en ‘Prestatie’.

Aanleiding

De wereld waarin we leven verandert continu. Leerlingen, docenten en medewerkers willen altijd en overal veilig toegang hebben tot informatie, documenten, applicaties en andere personen om mee te kunnen samenwerken. Het liefst op ieder device en binnen enkele kliks. Dit geldt ook voor het onderwijs dat wordt gegeven, waarbij de rol van het internet als content aanbieder groter en groter wordt. Het onderwijs dat wordt gegeven moet uitdagend zijn en goed passen bij de belevingswereld van de nieuwe leerling. De zogenaamde -Z- en Alpha generatie. Om deze stap definitief te maken, heeft het Pallas Athene College besloten DigiPlein365 als de online leer- en werkplek in te zetten.

Oplossing

Nadat Office 365 was geactiveerd, is aansluitend de DigiPlein365 online leer- en werkomgeving voor leerlingen, docenten en medewerkers ingericht. Iedere gebruiker heeft nu zijn of haar gepersonaliseerde werkomgeving, die tijd, plaats en device-onafhankelijk benaderbaar is voor zowel leren als werken. Applicaties zoals Muiswerk online, RTTI, Magister en de ELO zijn opgenomen in DigiPlein365. Ook persoonlijke documenten zijn binnen DigiPlein365 benaderbaar via de persoonlijke opslag. Tevens heeft SPEYK het proces rondom het reserveren van ruimtes en/of apparatuur efficiënt ingericht door gebruik te maken van Microsoft Flow. Een handige tool binnen Office 365 en dus ook binnen DigiPlein365!
Tot slot heeft SPEYK de medewerkers getraind in het gebruik van Office 365 en DigiPlein365, met als resultaat dat direct de voordelen van tijd, plaats en device-onafhankelijk werken wordt ervaren.

Gekozen oplossingen: