Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

PaaS in de zorg ontzorgt ICT

Platform-as-a-Service: het stevige fundament onder efficiënte zorg

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Denk aan de groeiende behoefte onder het personeel aan mobiel werken, de slinkende budgetten die bovendien verhuizen van de AWBZ naar gemeentelijke voorzieningen of de kwaliteitseisen zoals neergelegd in NEN7510 of ISO27001, om er maar enkele te noemen. Al deze ontwikkelingen vereisen een moderne infrastructuur.

Waarom een moderne ICT-infrastructuur?

En dat is bij de meeste zorginstellingen op dit moment nog altijd het grote knelpunt. Een ander knelpunt is de grote moeite die veel zorginstellingen hebben om voldoende goede technische beheerders in huis te hebben. Techniek wordt een beperkende factor, omdat men veranderingen probeert te voorkomen aangezien die leiden tot meer beheer. Lees hoe PaaS in de zorg het hoofd kan bieden aan deze uitdagingen.

Een nieuwe inrichting van de ICT-structuur met PaaS

Een andere inrichting van de ICT-structuur binnen zorginstellingen neemt veel zorgen uit handen. De behoefte aan flexibele en kostenefficiënte ICT is groot. De ideale oplossing is de inzet van een flexibel ict­platform dat bij voorkeur als een dienst kan worden afgenomen op basis van behoefte. Dat levert een Platform-as-a-Service-inrichtingm (PaaS inrichting).

PaaS in de zorg ontzorgt ICT

Deze relatief nieuwe tak van sport binnen de ICT, wordt steeds volwassener en kan het verschil maken. Uw ICT-organisatie heeft met PaaS geen zorgen meer om de infrastructuur, het beheer, het gebruik, de applicaties, de kwaliteit en de kosten. Tegelijkertijd behoudt u de regie over de functionaliteit van de applicaties en over de manier waarop die applicaties met het werkproces en de gebruikers interacteren.

Ontdek wat de mogelijkheden van Platform-as-a-Service voor uw organisatie zijn. Download dit artikel dat dieper ingaat op de mogelijkheden.

 

Download de whitepaper
Download