Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Overheidsinformatie: verantwoord duurzaam archiveren

E-book: Stop het digitale geheugenlek

Een goed functionerende overheid staat of valt bij de juiste informatie. Zeker nu onderwerpen als digitale duurzaamheid en toegankelijke overheidsinformatie onder de loep worden genomen. Uiteraard is informatie een belangrijk hulpmiddel voor het snel en efficiënt afwikkelen van processen en zaken. Maar informatie is ook fundamenteel bij de realisatie van optimale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Gemeenten hebben hier al grote stappen in gemaakt, maar nu komt er weer een nieuwe uitdaging om de hoek kijken. Duurzaam en verantwoord archiveren en het benaderbaar houden van deze informatie.

Voldoet de overheidsinformatie aan de wet- en regelgeving van nu?

Duurzaam en verantwoord archiveren hoeft geen kostbare aangelegenheid te zijn. Door het opstellen van een overzichtelijk archiefbeleid en gebruik te maken van slimme softwareoplossingen kunt u nog steeds blijven voldoen aan de wet- en regelgeving van nu. Hoe begint u hier mee?
Volg de onderstaande 4 stappen uit het e-book:

  1. Basis op orde – Het creëren van awareness bij het bestuur en het in lijn brengen van digitalisering en de digitale ambities van de organisatie.
  2. Monitoring archiefproces – aanzet voor een kwaliteitssysteem en handvatten om een proces van continu verbeteren van informatiebeheer te borgen.
  3. Toetsing archiefproces – Aan de hand van tien KPI’s wordt bepaald of een organisatie voldoet aan de eisen van de Archiefwet.
  4. Optimalisatie archiefproces – Handreikingen en verbeterpunten.

Duurzaam en verantwoord archiveren

Dit uitgebreide en praktische e-book gaat stapsgewijs in op het duurzaam en verantwoord archiveren van overheidsinformatie. U leest hierin dat het niet een noodzakelijk kwaad is, maar nieuwe kansen creëert. Aan het einde van de keten kunt u de waarde van informatie borgen. Download de whitepaper gratis en lees meer over de vier stappen die hiervoor nodig zijn.