Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Overheden kunnen digitaal transformeren met nieuwe businessmodellen

Overheden hebben hun processen in de afgelopen decennia stukje bij beetje verbeterd dankzij de inzet van technologie. De vooruitgang zou een stuk sneller kunnen gaan als overheden hun IT-services op een radicaal andere manier inrichten.

De intrede van E-overheid bracht al een enorme efficiencyslag omdat papieren processen werden geautomatiseerd. Overheid 2.0 waarin via social media de burger werd benaderd, was de voorbode voor de échte revolutie in overheidsland. In deze vierde evolutionaire stap worden bieden het Internet of Things, verschillende services en cybersystemen een enorme kans om de sociale en economische vruchten te plukken van de vooruitgang die burgers verwachten.

De burger centraal dankzij technologie

Dit tijdperk luidt een nieuwe fase in waarin overheden technologie nog meer omarmen en waarmee ze nieuwe, vooruitstrevender doelen kunnen bereiken. De hoeksteen van de digitale transitie van overheden is een single point of entry voor burgers. Hierbij kunnen ze vanaf elk denkbaar apparaat wanneer ze willen gebruikmaken van overheidsdiensten. Dankzij de sociale media krijgt de overheid inzicht in de behoeften en de zorgen van burgers. Hiermee kan worden voorspeld op welke manier de overheid moet reageren op verdere urbanisatie en nieuwe levensstijlen.

In deze nieuwe tijd staan burgers echt centraal: zij bepalen niet alleen het succes van de overheidsdiensten, maar geven ook aan wat de overheid moet doen. De overheid kan met de inzichten uit slimme analyses van open data departementen beter laten presteren. Dankzij de digitale transitie kan de overheid toegankelijker, efficiënter en transparanter worden dan voorheen.

Cloud computing, mobiele technologie en deze nieuwe revolutie zijn de drijvende krachten achter deze digitale transformatie. Hierdoor kunnen overheden zich flexibeler en kostenefficiënter voor burgers inzetten en interdepartementaal samenwerken.

Overheden moeten meer samenwerken

Maar voordat deze omwenteling echt kan plaatsvinden, zouden overheden de innovatie buiten de muren van de eigen organisatie moeten omarmen. Alleen door samen te werken met burgers, maatschappelijke organisaties, vooraanstaande academici en bedrijven kan daadwerkelijk een stap vooruit gezet worden.

Mooie voorbeelden hiervan zijn  Barcelona en de Catalaanse overheid. Zij werken samen met de City Protocol Society en technologische vernieuwers vanuit het bedrijfsleven en de academische wereld waarmee ze smart cities creëren. Deze slimme steden worden door zowel door de overheid als de burgers bestuurd en lokale, kleine bedrijven worden gestimuleerd.

Barcelona hoopt hiermee de stap te zetten in een nieuw tijdperk van economische groei. Om dit te bereiken, combineert de stad open datasets van de overheid met het Internet of Things. Daarnaast zorgt publiek-private samenwerking dat de inkoopkosten met de particuliere sector gedeeld worden.

Het New York Police Department (NYPD) introduceerde een nieuw systeem waarin inkomsten gedeeld worden met Microsoft. Daarmee breidde de NYPD het ‘Domain Awareness System’ naar andere rechtsgebieden uit. Dit door Microsoft en NYPD ontwikkelde systeem helpt rechercheurs criminaliteit beter in kaart te brengen. Hiertoe wordt de informatie van duizenden surveillance- en kentekencamera’s, sensoren en de politiedatabase in een overzichtelijk dashboard gepresenteerd. Daarmee krijgen politieagenten en eerstehulpdiensten een beter beeld wat er speelt. Dit succesverhaal inspireert wereldwijd overheden en politiediensten die ook willen weten hoe ze ook met technologie nieuwe businessmodellen in hun steden kunnen introduceren.

Als overheden serieus werk maken van de omslag naar digitale diensten, zouden ze de manier waarop ze innovaties inkopen en implementeren net zo belangrijk moeten maken als de innovaties zelf. Alleen op die manier kan er een duurzame verbetering optreden. De overheid, de maatschappij en de private sector zouden allemaal verantwoordelijk moeten zijn voor duurzame resultaten op de lange termijn. Dit lijkt op de manier zoals grote bedrijven aandeelhoudersrendement creëren. Zo zou elk digitaal succes bij de overheid moeten resulteren in een meetbaar sociaal en economisch dividend dat de digitale kloof dicht in plaats van vergroot.