Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Optimaal werken met ‘Your Own Device’

‘De helft van de grote bedrijven in Nederland staat medewerkers toe om privé-apparaten te gebruiken voor werk.’ (Computable)

 

Veel medewerkers gebruiken tegenwoordig op het werk hun eigen hard- en software om op elk gewenst moment op een door hun gekozen plaats te kunnen werken 
en relevante data en informatie tot hun beschikking te hebben. Deze ontwikkeling heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke opmars gemaakt en noemen we Business Consumerization.

 

De onderliggende technologie en apparatuur wordt zowel door de werkgever beschikbaar gesteld als door medewerkers zelf meegenomen. Hierbij worden een aantal varianten onderscheiden:

 

 • Here’s Your Own
  de werkgever stelt apparatuur/software ter beschikking, die verplicht door de medewerker moet worden gebruikt.
 • Choose Your Own
  de werkgever biedt een keuze uit voorgeselecteerde apparatuur, de werknemer mag zijn voorkeur voor een van deze apparaten uitspreken. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is CYOD (Choose your own Device)
 • Bring Your Own
  de medewerker schaft zelf apparatuur aan en gebruikt deze zakelijk, binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden van de organisatie. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is BYOD (Bring your own Device)
 • On Your Own
  de medewerker schaft zelf apparatuur aan om deze zakelijk te gebruiken, zonder dat de organisatie hierbij een beperking oplegt.

Ingericht naar persoonlijke wensen
Op dit moment zien we dat steeds meer organisaties overgaan op het principe van BYOD / CYOD als het gaat om hardware componenten. Dit geeft de mogelijkheid aan medewerkers om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren op apparatuur die volledig op de persoonlijke wensen is ingericht. Hierdoor ontstaat er een optimale ondersteuning van de behoefte die de medewerker heeft om zijn werk goed te doen.

 

Omdat de medewerker met zijn eigen hardware en applicaties werkt, hoeft er nog maar weinig extra tijd aan trainingen en andere gebruikersondersteuning te worden besteed. Omdat de gebruikers al weten hoe de hardware en de software werken heeft dit een positief effect op de productiviteit en de gebruikersacceptatie.

 

CRM data
Als het gaat om het werken met een CRM applicatie, is het evident dat de applicatie centraal beschikbaar wordt gesteld en dat de medewerker hier toegang toe krijgt vanuit ‘Here’s your own’ principe. Maar als het bijvoorbeeld gaat om de presentatievorm van de data, de wijze waarop de interactie met de klant plaatsvindt en de keuze rondom tools waarmee de interactie wordt gedaan (denk hierbij aan de diverse Social Media kanalen die beschikbaar zijn) dan kunnen er vaak wel eigen keuzes worden gemaakt door de medewerkers.

Toenemend werkplezier
Uit onderzoek van KPN Consulting is gebleken dat binnen de onderzochte organisaties ongeveer 30 procent een beleid heeft opgesteld rondom Business Consumerization. Iets meer dan de helft van de organisaties (55 procent) is bezig 
om dergelijk beleid te ontwikkelen. Business Consumerization levert organisaties namelijk veel op. Medewerkers krijgen meer vrijheid in de keuze van hun apparaten en applicaties, waardoor hun plezier, creativiteit en productiviteit in het werk toeneemt.

 

Verantwoorde risico’s
En natuurlijk is er ook een risico in het toepassen van Business Consumerization: wanneer de controle van de ICT-afdeling kleiner wordt, moet de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers toenemen. Zij moeten verantwoord omgaan met de (soms gevoelige) bedrijfs-/ klantinformatie. Meer vrijheid gaat hand in hand met meer verantwoordelijkheid.

 

En u?
Heeft u al nagedacht welke voordelen u genereert als u uw medewerkers het BYOD principe laat toepassen? Welke voordelen ervaren uw relaties hierbij? Maar ook: welke risico’s en beheerkosten komen hierbij om de hoek kijken?

 

Lees ook ons whitepaper over trends en ontwikkelingen en de gevolgen voor uw crm strategie.

 

Foto: flickr.com/photos/lukew/

 

(foto: http://www.digitaltrends.com)