Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Open Standaarden SharePoint 2013

Iedereen wint met SharePoint 2013

Tot op heden waren de verschillende omgevingen technisch gezien vaak behoorlijk van elkaar gescheiden, waardoor het koppelen van systemen van derden (CRM-, HR- en ERP-toepassingen) vaak veel programmeerwerk vergde. In dit artikel wordt uitgelicht hoe de komst van SharePoint 2013 dit vereenvoudigd.

Het uitgangspunt is altijd: hoe beter systemen met elkaar kunnen samenwerken, hoe meer slimme en innovatieve oplossingen er mogelijk zijn. De weg naar integratie met andere omgevingen ligt nu open doordat er open standaarden in het gehele product zijn doorgevoerd.

In dit artikel worden diverse voorbeelden gegeven over hoe je deze oplossing eenvoudig kan koppelen door middel van SharePoint 2013. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij twee voorbeelden:

  1. Het koppelen van SharePoint 2013 en IBM Connections
    Social business is momenteel een belangrijk agenda punt voor organisaties. Een dergelijke organisatie stimuleert mensen om samen te werken en kennis te delen via sociale netwerken en online communities. Maar wil je echt gebruik maken van allerlei sociale platforms in een organisatie, dan moeten applicaties onderling met elkaar kunnen communiceren en moet de drempel voor gebruikers zo laag mogelijk liggen. Lees verder in het artikel.
     
  2. Het ontsluiten van een back-endsysteem
    Een tweede voorbeeld van de mogelijkheden van open standaarden in SharePoint 2013 is het ontsluiten van informatie uit een business critical back-endsysteem, zoals Oracle ERP- software. Lees hierover verder in het volledige artikel.

Download het artikel
Download vrijblijvend het artikel over de open standaarden van SharePoint 2013 waarin meer naar voren komt over de bovenstaande voorbeelden. Daarnaast beschrijft het artikel de verschillende open standaarden waaraan SharePoint 2013 voldoet. Lees dit artikel en ontdek nieuwe kansen, voor ontwikkelaars én gebruikers.

 

Download de whitepaper
Download