Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Open en online onderwijs heeft de toekomst

Wat komt er kijken bij het op grote schaal inzetten van online onderwijs?

Onderwijsinstellingen maken steeds vaker onderwijsmateriaal en cursussen online toegankelijk via het internet. Online onderwijs heeft de toekomt. Voordat onderwijsmateriaal online en open beschikbaar zal worden voor studenten is het belangrijk om rekening te houden met de wet- en regelgeving. Hierbij spelen de volgende onderdelen een rol: contacttijd, vestigingsplaatsbeginsel, online toetsen, accreditatie, erkenning en de bekostiging. Waar krijgen onderwijsinstellingen mee te maken bij het op grote schaal inzetten van open en online onderwijs?

Wat is nieuw?

Online onderwijs is niet nieuw, denk aan de open universiteiten die dit al jaren op deze manier doen. Ook onderwijsmaterialen met open licenties (OER, Open Educational Resources) zijn niet nieuw. Wat wél nieuw is, is dat digitalisering op steeds grotere schaal wordt toegepast. Het onderwijs bereikt een opschalingsfase.

Open en online onderwijs: waarom?

Waarom is het zo belangrijk voor scholen om online onderwijs in hun onderwijsaanbod aan te bieden? In deze whitepaper worden vier voordelen verder uiteengezet:

  1. Hogere onderwijskwaliteit
  2. Effectievere besteding van contacttijd
  3. Flexibilisering onderwijs en onderwijs op maat
  4. Rijkere en internationalere leeromgeving

De verkenning

Voor onderwijsinstellingen die in de oriënterende fase zitten is dit een handig document om bij de hand te houden. In deze whitepaper komen vijf verschillende thema’s aan bod:

  1. De begeleiding van studenten
  2. Implicaties van tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs
  3. Online toetsen
  4. Erkenning van online onderwijs in formeel onderwijs
  5. Delen van leermaterialen

Bij elke thema worden telkens drie doelen toegelicht. Deze doelen zijn: randvoorwaarden en regelgeving, praktijkvoorbeelden en vergezicht.