Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onvermijdelijke risico’s bij de uitfasering van Windows Server 2008 en SQL 2008

En hoe je ze wegneemt

Het is je vast niet ontgaan; op 9 juli 2019 houdt de support op voor SQL Server 2008 (en 2008 R2) en op 14 januari 2020 houdt ook de support op voor Windows Server 2008 (en 2008 R2). Dit betekent dat er einde komt aan reguliere security updates, er geen bug fixes meer plaatsvinden en er ook geen support cases meer ingediend kunnen worden.

Als het goed is heb je al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Nog niet? Zorg ervoor dat je dit alsnog doet. Heb je het wel gedaan? Good for you….alleen het is goed mogelijk dat je toch nog een of meerdere grote uitdagingen hebt.

Verouderde software verbonden met server of SQL database

Het feit dat de 2008 server en SQL database worden uitgefaseerd is op zich geen probleem. Deze kunnen gewoon vervangen worden. Wat helaas wel een probleem is, is als er (bedrijfskritische) software verbonden is met de server en/of database waarvoor nog geen Software as a Service (SaaS) oplossing beschikbaar is. Wat te denken als er een beveiligingslek ontstaat in een database met vertrouwelijke klantdata en het lek niet meer wordt gedicht. Of als er een storing ontstaat waardoor software die je medewerkers elke dag gebruiken, niet meer gebruikt kan worden en Microsoft geen support levert om de storing op te lossen. Met verouderde software zijn dit soort risico’s reëel en wil je deze dus te allen tijde voorkomen.

Niet te negeren risico’s

Als klant/gebruiker van een applicatie heb je geen invloed op het wel of niet versaasen van de software waarvan gebruik wordt gemaakt. Of de snelheid waarmee dit plaatsvindt. Dit bepaalt de leverancier toch echt zelf. Als de leverancier niet meer bestaat of de applicatie niet meer wordt ondersteunt zijn de risico’s zelfs nog groter. Als IT-organisatie kom je hier voor een zeer lastige uitdaging te staan. Zeker als het gaat om bedrijfskritische applicaties.

Maar, niets is onmogelijk toch? Het kan niet zo zijn dat je je zomaar neerlegt bij de constatering van het probleem en de mogelijke consequenties. Hiervoor zijn de risico’s simpelweg te groot.

Voorkomen is beter dan genezen

Maar wat nu? Hoe kan je dit probleem oplossen? De opties die je hiervoor hebt, hebben we voor je op een rij gezet. Waarschijnlijk gaat de combinatie van een aantal van deze opties ervoor zorgen dat de risico’s op zowel korte als lange termijn worden weggenomen.

Optie 1: VerSaaS (belangrijke) applicaties

Inventariseer welke applicaties op dit moment draaien op Windows Server 2008 en/of SQL 2008. Check welke applicaties geen Software As A Service (SaaS) applicaties zijn en check vervolgens of er van de applicaties een SaaS-versie beschikbaar is. Als er een SaaS-versie beschikbaar is, start de voorbereidingen om over te gaan naar SaaS-versie van de applicatie.

Optie 2: Rationaliseer applicaties

Is er geen SaaS-versie beschikbaar? Ga met de leverancier in gesprek of en op welke termijn de SaaS-versie beschikbaar is. Als er geen plannen zijn voor een SaaS-versie of het duurt te lang voordat deze er komt, dan raden we je aan de samenwerking met deze leverancier te heroverwegen en je te oriënteren op alternatieve applicaties. En om de huidige applicatie uit te faseren.

Optie 3: Upgraden server(s) naar nieuwe versie

Een andere optie is om de betreffende server(s) te upgraden naar een nieuwe versie. Deze optie kent echter wel een aantal nadelen. Zo kost het behoorlijk wat tijd en er zijn vaak veel kosten mee gemoeid voor project management en licenties.

Optie 4: Extended support

Nog een optie die in de papieren kan lopen is wanneer je een extended support overeenkomst afsluit met Microsoft. Door een dergelijke afspraak ben je ervan verzekerd dat er support geleverd wordt als er issues zijn met de server en/of database. Als je een dergelijke afspraak maakt, zou het uitgangspunt moeten zijn om ‘m zo snel mogelijk weer te beëindigen. De risico’s dat er zich problemen gaan voordoen en er support nodig is, nemen in de loop der tijd alleen maar toe. De producten worden door Microsoft immers niet meer actief onderhouden.

Houd er bovendien rekening mee dat er hoge kosten zullen zijn voor deze support. Het kan zijn dat het noodzakelijk is een extended support overeenkomst aan te gaan. Mocht dit zo zijn, dan bevelen we je sterk aan om snel ook met een of meerdere van de hiergenoemde opties aan de slag te gaan. Des te sneller creëer je een situatie waarin dit soort risico’s zich niet meer kunnen voordoen. En waarbij de kosten aanzienlijk dalen.

Optie 5: Naar Azure: voldoende tijd en geen supportkosten

Als extended support nodig is, dan is deze laatste optie een veel betere: ga naar Azure, het Microsoft online services platform voor IT-infrastructuur en ontwikkeling. Op de eerste plaats zijn er dan geen kosten verbonden aan extended support. Belangrijker nog, door naar Azure te gaan heb je voldoende tijd om te upgraden, applicaties uit te faseren en te versaasen.

Leer hoe de IT-organisatie (weer) proactief wordt door Microsoft 365

Wil je een situatie met een overzichtelijke IT infrastructuur, snel en eenvoudig beheer, minimale security risico’s en een basis om aan de slag te gaan met AI en de ontwikkeling van (eigen) applicaties?

Meld je dan aan voor het webinar ‘Hoe de IT-organisatie (weer) proactief wordt door de Microsoft 365 werkplek’ dat plaatsvindt op donderdag 27 juni om 16:00 en wordt gegeven door Lead Cloud Infrastructure Osman Akagunduz van Rapid Circle. In het webinar is ruime gelegenheid om je vragen te beantwoorden.