Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ontdek het belang van het interne audit stappenplan

Sluiten jouw processen nog aan bij de realiteit?

Organisaties moeten zich continu aanpassen. Nieuwe regelgeving, marktontwikkelingen en veranderende klantbehoeften stellen steeds andere eisen aan de bedrijfsvoering. Daarmee veranderen ook bedrijfsprocessen. Via een audit wordt duidelijk of de ooit beschreven processen nog steeds aansluiten op de organisatiedoelen, de wet- en regelgeving en of er zaken te verbeteren zijn.

Tijd voor onderzoek

Een audit is een systematische methode om na te gaan of de strategische, primaire, ondersteunende en besturende processen nog representatief zijn voor de werkelijke prestaties van de organisatie. Worden de processen nog volgens de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Het is handig om jaarlijks de organisatie tegen het licht te houden. Dat kan op twee manieren:

Externe audit: Een toetsing door een gecertificeerde instantie. Voldoet de organisatie aan de norm en de gestelde kwaliteitseisen?

Interne audit: Een toetsing gedaan door de medewerkers zelf, met als doel de procesgang te beoordelen en te verbeteren.

Waar bestaat een audit uit?

Zelfonderzoek klinkt goed, maar hoe pak je dat aan? Deze whitepaper toont hoe de audit eruit ziet en hoe je die uitvoert. Ook lees je waarom en hoe je prestatie indicatoren op procesniveau inricht.

Stappenplan voor een interne audit

Een interne audit kan uitgevoerd worden aan de hand van de volgende fases:

  1. Planning
  2. Voorbereiding
  3. Dataverzameling (uitvoering van de audit)
  4. Rapportage
  5. Evaluatie
  6. Opvolging

Sluit processen aan bij de realiteit

Benieuwd naar de toelichting van deze fases? Wil je ook processen gemakkelijker kunnen beheersen en bijsturen? Signaleer bijtijds verbeterpunten op basis van harde data en niet op gevoel. Begin met een interne audit en laat je organisatie en processen aansluiten bij de eisen die de markt, de wet en de organisatievisie stellen. Download daarom Interne audits met Sensus process management.