Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onderzoek naar de inzet van en tevredenheid over het ECD

Het Elektronisch Cliënten Dossier onder de aandacht

Bij veel zorginstellingen kunnen er nog verbeteringen plaats vinden bij de integratie van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) met andere systemen. Er is veel ontevredenheid over de diverse koppelingen met het ECD of de koppelingen ontbreken zelfs. Voornamelijk bij het ECD, de backoffice-systemen, planningssystemen en roosterpakketten is er nog ruimte voor verbetering.

Dit onderzoek gaat in op de knelpunten en verbeterpunten waar zorginstellingen te maken krijgen met betrekking tot het ECD. Het onderzoek is gehouden onder 53 organisaties in de zorgbranche, met name in de Care.

In het onderzoek is er gericht op de volgende twee onderzoeksvragen:

 1. Op welke manier wordt het ECD ingezet binnen zorginstellingen?
 2. Wat is de mate van tevredenheid over ECD’s binnen zorginstellingen?

Enkele bevindingen uit het onderzoek

 • 45,8% van de geënquêteerde zorginstellingen geeft aan dat de bedrijfsprocessen knelpunten bevatten.
 • 22,7% van de zorginstellingen heeft géén SLA afgesloten voor het ECD.
 • 58,3% van de zorginstellingen geeft aan alle (primaire) bedrijfsprocessen te hebben vastgelegd. 45,8% van de zorginstellingen geeft aan dat de bedrijfsprocessen knelpunten bevatten.

Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van het ECD?
In het onderzoek is ook gevraagd naar de belangrijkste voor- en nadelen van het ECD. De volgende voor- en nadelen kwamen naar voren:

Voordelen:

 • Onafhankelijk van tijd en plaats cliëntgegevens kunnen inzien en bewerken
 • Betere en snellere kennisdeling van cliëntgegevens tussen professionals
 • Informatie wordt slechts één keer vastgelegd

Nadelen:

 • De gebruikersonvriendelijkheid
 • Afhankelijkheid van de leverancier van het ECD
 • Zorgproffessionals zitten liever niet achter een PC.

Download de whitepaper
Wilt u meer te weten komen over het onderzoek over het Elektronisch Cliënten Dossier? Lees in deze whitepaper de uitgebreide onderzoeksresultaten en de conclusies en aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant