Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Leeft procesmanagement bij organisaties?

Deze zomer is er een wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar de beleving van procesmanagement in organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd met als doel een beeld te schetsen over hoe organisaties wereldwijd procesmanagement beleven, hoe medewerkers hierbij worden betrokken en hoe het management stuurt op processen. Met de resultaten kunnen organisaties van elkaar leren welke elementen van belang zijn voor het slagen van een procesmanagement traject.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 500 respondenten wereldwijd. Er hebben ongeveer 320 respondenten meegedaan uit Nederland. De internationale vragenlijst heeft ogeveer 165 reacties opgeleverd. De beleving van procesmanagement in organisaties werd gemeten door diverse vragen te stellen over 5 elementen: processen beschrijven (heeft men processen vastgelegd), borgen van proceskennis (meten van kpi’s en sturen op processen door management), draagvlak (ziet men het nut), overlegstructuren (krijgen medewerkers kans verbeterpunten aan te dragen) en middelen (tijd, budget etc.).

Waarom beleving?
Een veelgehoorde noodkreet van organisaties is ‘Procesmanagement leeft niet, ik krijg geen draagvlak’. Mensen ervaren de meerwaarde van procesmanagement in de praktijk niet en zien geen directe relatie tussen de processen die zij gezamenlijk hebben vastgelegd en de dagelijkse praktijk. Beschreven processen zijn te abstract, teveel theorie en worden daardoor niet gebruikt. Beleving van procesmanagement gaat over het focussen op de mensen die onderdeel zijn van het proces, die het proces moeten uitvoeren. Zij moeten de voordelen van procesgericht werken daadwerkelijk ervaren. Procesmanagement moet tastbaar en leuk gemaakt worden. Want pas dan gaat procesmanagement leven in de organisatie en plukt men er de vruchten van.

Download het rapport
Uit het onderzoek blijkt dat werkvloer en management vaak niet op één lijn staan wat betreft procesmanagement. Door onzorgvuldige communicatie wordt op de werkvloer niet begrepen hoe het management over procesmanagement denkt. Dit is niet bevorderlijk voor het procesgericht werken in de organisatie. Download geheel vrijblijvend het volledige onderzoek over procesmanagement en bekijk de rest van de resultaten en conclusies.