Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onderwijsinstellingen onderscheiden zich dankzij uniforme communicatie

Hoe zorg je voor een professionele en uniforme uitstraling?

Net zoals in alle branches is ook in de onderwijsbranche de concurrentie hevig. Onderwijsinstellingen kunnen zich onderscheiden door het onderwijs dat ze aanbieden, de sfeer in de school of de deskundigheid van hun docenten. We mogen alleen het belang van een professionele en uniforme communicatie niet verwaarlozen. Hoe zorg je ervoor dat jouw communicatie uniformiteit en professionaliteit uitstraalt?

We worden steeds digitaler

Steeds meer onderwijsinstellingen kiezen voor cloud-oplossingen zoals Office 365. Digitaal werken komt hierdoor steeds hoger de agenda te staan. Want dankzij deze cloud-oplossingen zien we dat processen efficiënter en goedkoper uitgevoerd worden. Wanneer we steeds vaker in de cloud aan de slag gaan, neemt ook de nood toe om de documentcreatie centraal te beheren. Op die manier houd je controle over huisstijl en maak je een eind aan rondzwervende sjablonen in jouw organisatie.

Eerste hulp bij documentcreatie

Documenten zijn nog altijd een belangrijke drager van informatie binnen het onderwijs. Dit zien we terug wanneer we kijken naar de processen die onderwijsinstellingen vaak doorlopen. Binnen deze processen worden vaak veel verschillende documenten gecreëerd. Denk hierbij aan:

  • De dossiers van de studenten met hierin standaard administratie, maar ook diepgang zoals begeleiding, zorg en examenresultaten.
  • De documenten die studenten hebben gemaakt en die bewaard moeten blijven.
  • Het (online) lesmateriaal.
  • Administratieve documenten.

Veel onderwijsinstellingen weten niet dat ook hier software beschikbaar is die hen helpt deze documenten up-to-date, verzorgd en professioneel te maken (en houden!).

Aan de slag met uniforme communicatie

Steeds meer onderwijsinstellingen zien de complexiteit van de informatievoorziening toenemen. Zo neemt het aantal processen toe en gaan instellingen meer samenwerkingsverbanden aan. Hoe ga je hier mee om? Deze whitepaper gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is het belang van een goede architectuur?
  • Welke applicaties kunnen een oplossing bieden?
  • Uniformeren en standaardiseren van documenten
  • Wat zijn de voordelen van documentcreatiesoftware?

Download snel deze whitepaper en ontdek hoe documentcreatie software jou een helpende hand rijkt om deze complexiteit aan te pakken.

 

Download de whitepaper
Download