Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onderwijs op maat: een stappenplan

ICT en digitale leermiddelen beter benutten

Docenten willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in hun leven. Persoonlijke aandacht is met de huidige klassengrootte bijna onmogelijk. Toch is maatwerk gewenst endat kan ook met digitale middelen. Niet alleen kunnen leerlingen daarmee 24/7 mee aan de slag, onderwijs op maat zorgt ervoor dat ze op eigen niveau en op eigen snelheid kunnen leren.

Digitaal onderwijs is aantoonbaar beter

Digitaal onderwijs is niet alleen leuker, leerlingen leren er aantoonbaar beter door. Daarnaast zien we dat als scholen hun ICT op orde hebben ze tot wel een schooluur per dag kunnen besparen aan verloren tijd. Helaas is de basis voor dit moderne onderwijs vaak niet aanwezig. Het is tijd voor verandering. Hoe onderwijsinstellingen hiervoor organisatorisch en qua ICT de basis voor leggen, lees je in dit praktische stappenplan. We beginnen hieronder alvast met de eerste twee stappen:

1.     Wat is jouw visie op modern lesgeven?

Een duidelijk stip brengt de school op weg naar lesgegeven op maat. Het is handig om deze stip zo concreet mogelijk te maken. Dus niet “we willen digitaal lesgeven”, maar praktisch. Hoe ziet optimaal lesgeven eruit? Waar moet het aan voldoen? Hoe richt je individuele en klassikale lessen in? Wat is de rol van video en games in onderwijs en moeten toetsen ook thuis afgenomen kunnen worden? In de praktijk worden hierbij veel zaken over het hoofd gezien. Welke dat zijn, lees je in deze whitepaper.

2.     De juiste digitale ondersteuning

Met een visie alleen ben je er nog niet. Nu is het tijd om de ICT op orde te krijgen. Dat betekent stabiele verbindingen, systemen die het altijd doen en om kunnen gaan met groei en krimp. Klinkt alsof dat vanzelfsprekend is, maarveel scholen moeten daarin nog een paar stappen zetten.

Het is daarom tijd om de IT flink op de schop te nemen. Wil je weten hoe je jouw school naar een hoger digitaal niveau tilt? Lees dan In 4 stappen naar onderwijs op maat en verzeker je leerlingen van beter onderwijs.

 

Download de whitepaper
Download