Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ODR live met zaakgericht vergunningensysteem van Centric

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) neemt per 3 juni het
zaakgerichte systeem voor vergunningen, toezicht en handhaving van
Centric in gebruik.

De Omgevingsdienst Rivierenland is een gemeenschappelijke
regeling voor het toepassen van de regels rondom
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de regio
Rivierenland. Centric heeft samen met de vorig jaar opgerichte
omgevingsdienst een nieuwe versie ontwikkeld van de
Suite4Omgevingsdiensten, het systeem dat de
werkprocessen op het gebied van omgevingsregels ondersteunt.

Behalve toezicht en handhaving neemt ODR ook de afhandeling van
vergunningaanvragen door inwoners en bedrijven over van de
deelnemende gemeenten. Het systeem is generiek opgezet, zodat het
ook door andere omgevingsdiensten kan worden toegepast.

Volledig digitaal
Waar andere regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor hun data
afhankelijk zijn van de gegevensmagazijnen van deelnemende
gemeenten, beschikt ODR over een eigen gegevensbron en relevante
koppelingen met bijvoorbeeld het Omgevingsloket Online (OLO).
Daardoor werkt de organisatie altijd met actuele en betrouwbare
informatie. Met het nieuwe VTH-systeem, dat is gebaseerd op de
zaaktypecatalogus van Gelderland, werkt ODR bovendien als eerste
omgevingsdienst volledig digitaal.

Volgens ODR-directeur Anne Schipper is er met de invoering het
nieuwe systeem een goede basis gelegd voor de uitvoering van de
omgevingstaken: “De afgelopen periode hebben we samen met de
collega’s van Centric hard gewerkt aan de productiegang. We gaan nu
vol vertrouwen aan de slag met het systeem en gaan dit de komende
periode samen verder uitbouwen.”

Oplossing voor RUD’s
Centric heeft jarenlange ervaring met het informatiseren van
VTH-processen bij gemeenten, provincies en milieudiensten.
Specifiek voor RUD’s heeft Centric de oplossing
Suite4Omgevingsdiensten ontwikkeld.