Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nut en noodzaak van testen

Riscicobewustwording

Waarom is Toyota in de 21e eeuw het beste jongetje van de klas? Omdat het bedrijf gedegen test via vaste procedures. De ‘Kwaliteitscirkel’ van Deming die bestaat uit ontwerpen, uitvoeren, controleren, evalueren en leren van fouten, zorgt voor het continu bijstellen van testplannen en daarmee het verhogen van kwaliteit. In het veld van ICT-infrastructurele projecten wordt steeds vaker volgens vaste procedures getest en geëvalueerd. De tijd waarin hardware werd geleverd en de nullen en enen binair hun werk konden doen, is voorbij. Toch komen we in de praktijk regelmatig situaties tegen, waarin te laat of niet conform de kwaliteitscirkel is gehandeld. Met alle gevolgen van dien. Waarom vormt testen geen vast onderdeel van een ICT-traject?

Riscicobewustwording

Als het om testen van ICT-oplossingen gaat, loopt de bancaire sector voorop. Er zijn testmanagers, testprocedures en functioneel beheerders die applicaties goedkeuren of juist terugsturen naar de tekentafel. Compliant werken en voldoen aan wet- en regelgeving staan hoog in het vaandel. De achterliggende gedachte voor het uitvoeren van testen is kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er nog een aantal subargumenten te benoemen, zoals afbreukrisico, terugroepen van producten, gezichtsverlies van de organisatie of afdeling, etc. In meer branches, zoals olie-industrie, wordt zeer risicobewust gewerkt. Toch blijkt dat testen een ondergeschoven kindje is. Wat is hiervoor de reden?

Top-downbenadering

Waarom worden die testen niet gewoon standaard uitgevoerd? Vaak heeft dat te maken met de houding (attitude), de bewustwording (awareness) en de volwassenheid (maturity) van de organisatie en zijn populatie aan medewerkers. Het inzien van het nut en de noodzaak van testen moet top-down gedragen en gefaciliteerd worden vanuit de opdrachtgever, de CIO en CEO. Heeft u in uw organisatie een Chief Security Officer aangesteld in de Raad van Bestuur? Faciliteren betekent het beschikbaar stellen van Geld, Organisatie, Informatie en Tijd om die Kwaliteit (GOKIT) te leveren die benodigd en gewenst is. Deze vijf criteria vormen de basis voor het stelselmatig testen en evalueren en vervolgens rapporteren aan de CIO/interne opdrachtgever. En zo is deze cirkel rond. Vindt de organisatie kwaliteit belangrijk – en de meeste organisaties vinden dat- dan moet dat vanuit de Raad van Bestuur uitgedragen worden. Dat begint bij het ontwerpen van testprocessen, het uitvoeren en contoleren hiervan, gevolgd door evaluatie en indien nodig bijstellen van het proces.

Conclusie: testen=kwaliteit

Door gedegen te testen worden vervelende verrassingen achteraf voorkomen en zal de kwaliteit van de geleverde producten omhoog gaan. Het cyclische karakter van de kwaliteitscirkel garandeert continu aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit.

Rob Matser, Projectmanager PQR