Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Noaberkracht-gemeenten werken samen in kernapplicaties Centric

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen verzorgen hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers met de totaaloplossing van Centric. Dankzij meer-gemeentefunctionaliteit werken beide Noaberkracht-gemeenten op een aantal vlakken samen vanuit één applicatie.

Na een Europese aanbesteding kozen de twee Overijsselse gemeenten, verenigd in de ambtelijke samenwerking Noaberkracht, vorig jaar voor de totaaloplossing voor lokale overheden van Centric. Voorzitter van het dagelijks bestuur van Noaberkracht en burgemeester van Dinkelland Roel Cazemier en Centric-directeur Noor Ferket hebben op eind september de opdracht ondertekend voor de levering van een groot aantal kernapplicaties.

Ondersteuning voor de meeste beleidsterreinen
Voor de financiële processen en dienstverlening in het sociaal domein gebruikte Noaberkracht al Centric-oplossingen. Nu zet de bestuursorganisatie ook de ondersteunende pakketten van Centric in voor haar processen op het gebied van burgerzaken, belastingen, gegevensdistributie en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Met de oplevering van de belastingapplicatie rondt Noaberkracht de vernieuwingsslag nog dit jaar af.

Harmonisatie van het applicatielandschap
Dinkelland en Tubbergen hebben met deze aanbesteding een harmonisatie doorgevoerd in hun applicatielandschap. Dankzij zogenoemde ´meer-gemeentefunctionaliteit’ werken de gemeenten voortaan op een aantal gebieden samen vanuit één gemeenschappelijke standaardapplicatie, die tegelijkertijd ruimte laat voor verschillen in gemeentelijk beleid.

Eén aanspreekpunt
Door de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen te ondersteunen met oplossingen van Centric, kiest Noaberkracht voor een compleet en geïntegreerd applicatielandschap, waarvan de onderdelen nauw op elkaar zijn afgestemd. Ook heeft de werkorganisatie hierdoor het gemak van één aanspreekpunt.

Geen omkijken naar technisch applicatiebeheer
Behalve de gemeentelijke kernapplicaties verzorgt Centric ook het technisch applicatiebeheer op de nieuwe omgeving van Noaberkracht, zoals het plaatsen van patches en updates op de Centric-applicaties. Het team ICT van Noaberkracht heeft daardoor de handen vrij voor onder meer netwerk- en werkplekbeheer en kantoorautomatisering.

Over Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Sinds 2013 voert één ambtelijke organisatie de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. De naam ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen staat voor de gezamenlijke kracht van beide gemeenten en het ‘noaberschap’ dat hen verbindt. Tubbergen en Dinkelland zijn plattelandsgemeenten, die zich kenmerken door hun Twentse nuchterheid, betrokkenheid en sociale karakter. Door de krachten te bundelen staan beide gemeenten sterker en kunnen zij deze kwaliteiten optimaal inzetten voor hun inwoners en lokale samenleving.