Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nieuwe release van System Center Configuration Manager

Het is nog maar even geleden, op 27 November 2018 bracht Microsoft versie 1810 uit van System Center Configuration manager (ConfigMgr). Exact 4 maanden later, op 27 Maart 2019 is de productie versie 1902 uitgekomen.

In deze blogpost zal ik de belangrijkste nieuwe functies uitlichten tussen ConfigMgr versie 1902 en 1810.

Client Health dashboard

Het is in een ConfigMgr omgeving goed mogelijk dat er clients zijn die om wat voor reden dan ook niet meer (goed) communiceren met het management point. Binnen het Health Dashboard is een eenvoudige weergave gemaakt van clients met eventuele problemen.

Importeren van één index van een Windows Image

In een Windows Image (.WIM) zitten veelal meerdere edities van Windows. Zo zitten er in een gedownloade versie van Windows vaak de Home, Professional en Enterprise editie, of in geval van een Server OS Standard en Enterprise in de variant met en zonder GUI. De meeste omgevingen gebruiken slechts één editie van Windows.

Hierdoor wordt het makkelijker om onderhoud te plegen aan images (offline injecteren van updates) en het image bestand is kleiner als wanneer er meerdere indexen geïmporteerd zijn.

Machines zoeken op basis van het MAC Adres

Het kan soms lastig zijn om een client te vinden in een ConfigMgr omgeving op basis van de hostname. Omdat deze niet bekend is, of omdat deze foutief geregistreerd staat. Vanaf deze versie is het mogelijk om het MAC adres toe te voegen aan een view en te zoeken op (een deel van) het MAC adres.

Verbeterde PowerShell mogelijkheden binnen een task sequence

De ondersteuning van Powershell zit uiteraard al langer in ConfigMgr. Waar het in de vorige versie bijvoorbeeld nog noodzakelijk was om een poweshell script via een package aan te roepen is het nu mogelijk om direct vanuit de task sequence een script te starten. Tevens is het nu mogelijk om een script als een specifieke gebruiker uit te laten voeren, de working directory te specificeren en return codes op te vangen zodat hier door ConfigMgr op geacteerd kan worden.

Distributiepunt in Maintenance mode

In versie 1902 is het mogelijk gemaakt om een distributiepunt in maintenance mode te plaatsen om onderhoud uit te kunnen voeren aan de betreffende server zonder hinder te ondervinden van acties op een distributiepunt.

Wanneer een Distributiepunt in maintenance mode staat:

  • Zal er geen content naar worden gedistribueerd
  • Zal een Management Point het DP niet kenbaar maken aan clients
  • DP eigenschappen zijn read-only
  • Wanneer een ConfigMgr site geüpdate wordt, zal het betreffende DP ook worden geüpdate.
  • Geplande taken op een DP zoals bijvoorbeeld content validatie worden volgens schema worden uitgevoerd.

 

Betere monitoring van Phased Deployments

In ConfigMgr versie 1806 zijn Phased Deployments geïntroduceerd. Hiermee wordt het mogelijk om op een gecontroleerde manier in verschillende fases een uitrol te doen.

Binnen de monitoring workspace is het nu ook mogelijk om de status van deze phased deployments te bekijken waardoor er in een oogopslag duidelijk is hoe het gaat met een deployment.

Dit zijn niet de enige nieuwe functies binnen versie 1902 van System Center Configuration manager. Voor meer, uitgebreide informatie kunt u kijken op de website van Microsoft

Wilt u meer informatie, heeft u hulp nodig met het beheer of wilt eens een health check laten uitvoeren op uw ConfigMgr omgeving? Er is altijd een specialist van ICT-Partners die u hiermee kan helpen.