Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nóg eenvoudiger gebruikersbeheer in iWRITER

Voor het beheren van gebruikers- en organisatiegegevens in iWRITER is er iWRITER Admin. Sinds versie iWRITER 3.4 kunnen meerdere gebruikers tegelijk geselecteerd en bewerkt worden. Dit levert niet alleen tijdsbesparing op, ook de kans op fouten is hierdoor een stuk kleiner geworden. In deze blog laat ik zien hoe gemakkelijk en snel wijzigingen in iWRITER Admin uitgevoerd kunnen worden.

Eigenschappen van meerdere gebruikers tegelijk wijzigen
Voorheen was het alleen mogelijk om per gebruiker wijzigingen door te voeren. Per gebruiker kreeg je dan alle eigenschappen te zien:

iwriter admin

Vanaf versie 3.4 is het, naast het wijzigen per gebruiker, ook mogelijk om meerdere gebruikers tegelijk te selecteren en te bewerken. Dit doe je door de eigenschappen op te vragen die gemeenschappelijk te wijzigen zijn. Je kunt bijvoorbeeld in één keer het veld ‘kantoor’ voor alle geselecteerde gebruikers veranderen. Ook kun je eenvoudig de rechten van meerdere gebruikers tegelijk aanpassen. Bijvoorbeeld door de groep sjabloonontwerpers in één keer toegang te geven tot de modules iWRITER + Designer. Hierdoor krijgen ze in Word, naast de standaardtoegang tot iWRITER, ook toegang tot iWRITER Designer.

beheer iwriter

Eigenschappen van meerdere afdelingen en teams tegelijk wijzigen
iWRITER maakt het in de nieuwe versie ook mogelijk om de eigenschappen van meerdere afdelingen of teams tegelijk aan te passen. Dit werkt op dezelfde manier als bij gebruikers. Alleen de velden die je wilt wijzigen, vink je aan.

gebruikers iwriter

De wijzigingen die je doorvoert worden toegepast op alle geselecteerde afdelingen of teams. In bovenstaand voorbeeld wordt bij alle geselecteerde afdelingen het adres gewijzigd in ‘Postbus 25′. Je kunt ook velden van meerdere afdelingen tegelijk leeg maken door ze aan te vinken, maar geen waarde in te vullen. In dit voorbeeld is het vakje voor Faxnummer aangevinkt, maar is er geen waarde ingevuld. Dit betekent dat bij alle geselecteerde afdelingen het faxnummer zal worden verwijderd.

Conclusie
Met iWRITER versie 3.4 is het nóg eenvoudiger geworden om gebruikers- en organisatiegegevens in iWRITER Admin te beheren. Naast bovengenoemde nieuwe functionaliteit bevat versie 3.4 nog veel meer mogelijkheden.