Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

.NEXT 2019 Kopenhagen live updates

De 4e .NEXT Europe conferentie vindt op dit moment plaats in Kopenhagen. Als Master partner van Nutanix is ICT-Partners uiteraard van de partij. Met een 13-koppige delegatie met ondermeer 5 klanten wordt de conferentie bijgewoond.
Tijdens de openings keynote werd al snel duidelijk dat Nutanix niet stopt met disruptieve ontwikkelingen. Integendeel zelfs, af en toe lijkt het erop dat het gaspedaal nog eens dieper wordt ingetrapt.

De bedoelingen van Nutanix worden al duidelijk door een subtiele wijziging van de visie van het bedrijf. De laatste tijd was deze visie omschreven als “Making Infrastructure Invisible”. Tijdens de keynote werd deze visie aangepast naar “Making computing Invisible. Anywhere…”

Met name de toevoeging van Anywhere duidt erop dat Nutanix de publieke cloud als logische extensie ziet van het datacenter. Met de komst van Xi Clusters wordt de koppeling op AOS niveau gelegd. Met de aankondiging van synchrone replicatie voor AHV leidt dit tot het live, zonder downtime kunnen migreren van virtuele machines van on-premise naar de cloud en vice versa.

Een Xi cluster is een Nutanix cluster, dat wordt geïnstalleerd op bare metal nodes in AWS (Tech Preview) en op een later moment GCP. Deze clusters worden behandeld als “normale” Nutanix clusters en worden opgenomen in Prism Central, zoals ook gebeurd met clusters die on-premise staan.
Met de komst van “Subscription licenses” worden licenties breed inzetbaar… Licenties die initieel op een Xi cluster worden ingezet, kunnen worden ingezet op een on-premises cluster.

Ondanks dat Nutanix een software-only company is, zijn er toch ook nog wat ontwikkelingen te vermelden op het hardware vlak. Nutanix nodes zijn tot op dit moment Intel based. De nieuwe AMD Epyc processor gaat toegevoegd worden aan het portfolio. Nutanix komt daarnaast met 4-socket systemen voor workloads als SAP Hana. All-NVMe nodes en nodes met enkel Intel Optane SSD disken worden mogelijk gemaakt.
Aanpassingen binnen AOS zorgen samen met deze nieuwe storage technieken voor meer IO performance en een lagere latency.

De aankondigingen in deze eerste keynote hebben echt duidelijk gemaakt, dat de innovatie bij Nutanix nog lang niet tot stillstand is gekomen. Met de komst van Xi clusters en Xi Leap, dat steeds verder wordt uitgerold, is er weer een stap gezet richting het seamless migreren van workloads van on-premise naar de public cloud en weer terug. Dit biedt (tot voor kort) ongekende mogelijkheden met betrekking tot de elasticiteit van het datacenter.

Het is “All Together Now”. Dit is de belangrijkste boodschap, die ook in de nieuwe marketing campagne van Nutanix voor 2020 wordt uitgedragen. Dit sluit goed aan bij de slogan “It’s all connected” van ICT-Partners, die al sinds 2009, het geboortejaar van Nutanix, wordt gevoerd.