Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nederlandse zorginstellingen op digitale achterstand

Nederland loopt achter met de digitalisering van de zorg, vergeleken met andere Europese landen. Dat concludeert de Universiteit Twente in een onderzoek in opdracht van VWS. Volgens de onderzoekers beperken veel zorgorganisaties zich tot het digitaliseren van het hoogstnodige, maar de samenwerking onderling en de uitwisseling van informatie komt maar moeizaam op gang.

Aan de technologische vooruitgang ligt het niet. Een betere uitwisseling van gegevens, verlaging van kosten en meer tijd voor de patiënt zijn mogelijk. Het schort aan de bereidheid om taken en functies aan te passen of zelfs op te heffen en organisaties lijken niet bereid om de processen kritisch onder de loep te nemen met digitalisering in het achterhoofd. Wanneer dit wel gebeurt, dan zijn er grote winsten te halen voor patiënt, medewerker en organisatie.

Het antwoord ligt volgens het onderzoek in domotica en robotic process automation (rpa). Slimme inzet van deze technieken kan repeterende taken en monitoringtaken overnemen, waardoor verzorgend personeel een lagere taakdruk krijgt en bijvoorbeeld minder vaak reageert op valse alarmen. Dit moet de kwaliteit van de zorgverlening ten goede komen.

Het toenemende aantal processen dat digitaal verloopt, genereert een grote stroom aan data. Door deze data te interpreteren en toe te passen ontstaan waardevolle inzichten in zorg en zorgprocessen. Gecombineerd met de inzichten van zorgprofessionals kan deze data de zorgverlening verbeteren.

Bron: Computable